Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0225(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0118/2021

Texte depuse :

A9-0118/2021

Dezbateri :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Voturi :

PV 27/04/2021 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0125

Texte adoptate
PDF 131kWORD 53k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa *
P9_TA(2021)0125A9-0118/2021
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (08550/2019 – C9-0167/2020 – 2018/0225(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul Consiliului (08550/2019),

–  având în vedere cererea suplimentară de consultare prezentată de Consiliu în scrisoarea sa din 18 iunie 2020 ca urmare a propunerii modificate a Comisiei (COM(2020)0459), care a completat cererea inițială de consultare,

–  având în vedere versiunea revizuită a proiectului Consiliului (06199/2021), care reflectă rezultatul final al negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu,

–  având în vedere articolul 182 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0167/2020),

–  având în vedere schimbul de opinii dintre Parlament, Consiliu și Comisie din 9 aprilie 2019 în temeiul punctului 25 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(1),

—  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0436),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolele 82 și 40 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0118/2021),

1.  aprobă proiectul Consiliului prezentat în continuare;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(2) Texte adoptate din 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.


Poziția Parlamentului European adoptată la 27 aprilie 2021 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE
P9_TC1-CNS(2018)0225

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului.)

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate