Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0152(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0121/2020

Texte depuse :

A9-0121/2020

Dezbateri :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Voturi :

PV 27/04/2021 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0127

Texte adoptate
PDF 125kWORD 51k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie ***I
P9_TA(2021)0127A9-0121/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0330),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0043/2019),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 octombrie 2019(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 17 februarie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 40 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0121/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  propune ca actul să fie citat ca „decizia Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei”;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 47, 11.2.2020, p. 69.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2021 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei și de abrogare a Deciziei nr. 1312/2013/UE
P9_TC1-COD(2019)0152

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2021/820.)

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate