Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0097(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0148/2020

Předložené texty :

A9-0148/2020

Rozpravy :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Hlasování :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Přijaté texty
PDF 133kWORD 54k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel
Mechanismus civilní ochrany Unie ***I
P9_TA(2021)0128A9-0148/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0220),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 196 odst. 2 a čl. 322 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0160/2020),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 28. září 2020(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. října 2020(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 14. října 2020(3),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. února 2021 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 40 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na dopis Výboru pro rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9-0148/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(4);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 385, 13.11.2020, s. 1.
(2) Úř. věst. C 10, 11.1.2021, s. 66.
(3) Úř. věst. C 440, 18.12.2020, s. 150.
(4) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 16. září 2020 (Přijaté texty P9_TA(2020)0218).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
P9_TC1-COD(2020)0097

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/836.)

Poslední aktualizace: 26. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí