Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0142/2021

Předložené texty :

A9-0142/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0135

Přijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel
Program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) na období 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0135A9-0142/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (14281/1/2020 – C9‑0133/2021),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0441),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9‑0142/2021),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 40.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 259.
(3) Přijaté texty dne 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.

Poslední aktualizace: 26. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí