Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0202(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0140/2021

Texte depuse :

A9-0140/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0136

Texte adoptate
PDF 117kWORD 43k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0136A9-0140/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

—  având în vedere avizul Comisiei (COM(2021)0196),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0380),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0140/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 110, 22.3.2019, p. 82.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 239.
(3) JO C 411, 27.11.2020, p. 300.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate