Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0207(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0144/2021

Předložené texty :

A9-0144/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0137

Přijaté texty
PDF 130kWORD 45k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel
Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014 (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0383),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0144/2021),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění společně s připojeným prohlášením Evropského parlamentu a Rady v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 178.
(2) Úř. věst. C 461, 21.12.2018, s. 196.
(3) Přijaté texty ze dne 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


PŘÍLOHA

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o financování složky Hodnoty Unie v roce 2021

Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, spolunormotvůrci se shodují na tom, že složka Hodnoty Unie v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty Unie by měla mít od 1. ledna 2021 k dispozici značné finanční prostředky.

Spolunormotvůrci vyzývají Komisi, aby přijala vhodná opatření k dosažení tohoto cíle, zejména aby posoudila využívání nástrojů pružnosti podle právního rámce ročního rozpočtu EU na rok 2021 v souladu s kritérii pro aktivaci stanovenými v nařízení o víceletém finančním rámci.

Poslední aktualizace: 26. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí