Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0207(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0144/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0144/2021

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0137

Elfogadott szövegek
PDF 127kWORD 44k
2021. április 27., Kedd - Brüsszel
Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. április 27-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program létrehozásáról, valamint az 1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 390/2014/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. október 10-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2018)0383) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0144/2021),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozataival együtt;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 178. o.
(2) HL C 461., 2018.12.21., 196. o.
(3) Elfogadott szövegek, 2019.4.17., P8_TA(2019)0407.


MELLÉKLET

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata az Uniós értékek ág 2021. évi finanszírozásáról

A költségvetési hatóság hatásköreinek sérelme nélkül a társjogalkotók egyetértenek abban, hogy a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program Uniós értékek ágát 2021. január 1-jétől jelentős finanszírozással kell ellátni.

A társjogalkotók felkérik a Bizottságot, hogy e cél elérése érdekében tegye meg a megfelelő intézkedéseket, és mindenekelőtt értékelje a 2021. évi éves uniós költségvetés jogi kerete szerinti rugalmassági eszközök igénybevételét, összhangban a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott aktiválási kritériumokkal.

Utolsó frissítés: 2021. július 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat