Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0207(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0144/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0144/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0137

Pieņemtie teksti
PDF 127kWORD 43k
Otrdiena, 2021. gada 27. aprīlis - Brisele
Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021-2027) ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 27. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014 (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 10. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0383),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0144/2021),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pievienota šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī kopā ar attiecīgo Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 62, 15.2.2019., 178. lpp.
(2) OV C 461, 21.12.2018., 196. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, 17.4.2019., P8_TA(2019)0407.


PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīga deklarācija par Savienības vērtību sadaļas finansēšanu 2021. gadā

Neskarot budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, likumdevējiestādes ir vienisprātis, ka programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" Savienības vērtību sadaļa būtu jānodrošina ar būtisku finansējumu no 2021. gada 1. janvāra.

Likumdevējiestādes aicina Komisiju veikt pienācīgus pasākumus, lai sasniegtu minēto mērķi, jo īpaši izvērtēt elastības instrumentu lietošanu ES 2021. gada budžeta tiesiskā regulējuma ietvaros saskaņā ar DFS regulā noteiktajiem aktivizēšanas kritērijiem.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika