Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0207(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0144/2021

Texte depuse :

A9-0144/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0137

Texte adoptate
PDF 122kWORD 44k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2021 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2018(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0383),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0144/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, de acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa, împreună cu declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la acesta, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 178.
(2) JO C 461, 21.12.2018, p. 196.
(3) Texte adoptate la 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


ANEXĂ

Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la finanțarea componentei „Valorile Uniunii” în 2021

Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, colegiuitorii convin că componenta „Valorile Uniunii” a programului „Cetățenie, egalitate, drepturi și valori” ar trebui să beneficieze de o finanțare substanțială începând cu 1 ianuarie 2021.

Colegiuitorii solicită Comisiei să ia măsuri adecvate pentru a atinge acest obiectiv, în special pentru a evalua utilizarea instrumentelor de flexibilitate în temeiul cadrului juridic al bugetului anual al UE pentru 2021, în conformitate cu criteriile de activare prevăzute în Regulamentul privind CFM.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate