Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0146/2021

Внесени текстове :

A9-0146/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0138

Приети текстове
PDF 120kWORD 43k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел
Програма „Правосъдие“ за периода 2021-2027 г. ***II
P9_TA(2021)0138A9-0146/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1382/2013 (06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0384),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0146/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 178.
(2) Приети текстове от 17.4.2019 г., P8_TA(2019)0097.

Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност