Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0208(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0146/2021

Texte depuse :

A9-0146/2021

Dezbateri :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0138

Texte adoptate
PDF 118kWORD 43k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Programul „Justiție” 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0138A9-0146/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013 (06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0384),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0146/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 178.
(2) Texte adoptate la 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.

Ultima actualizare: 28 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate