Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0382(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0128/2021

Внесени текстове :

A9-0128/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0140

Приети текстове
PDF 122kWORD 46k
Сряда, 28 април 2021 г. - Брюксел
Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство ***
P9_TA(2021)0140A9-0128/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2021 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05022/2021),

–  като взе предвид проекта на споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (05198/2021),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (05203/2021),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217, член 218, параграф 6, втора алинея и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0086/2021),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия(1),

–  като взе предвид своята препоръка от 18 юни 2020 г. относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия(2),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид писмата на комисията по правни въпроси, комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по рибно стопанство, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по конституционни въпроси,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия (A9-0128/2021),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Обединеното кралство.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0033.
(2) Приети текстове, P9_TA(2020)0152.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност