Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0382(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0128/2021

Esitatud tekstid :

A9-0128/2021

Arutelud :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Hääletused :

PV 28/04/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0140

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 43k
Kolmapäev, 28. aprill 2021 - Brüssel
ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping ***
P9_TA(2021)0140A9-0128/2021

Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05022/2021 – C9‑0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05022/2021),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu eelnõu (05198/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu eelnõu (05203/2021),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217, artikli 218 lõike 6 teisele lõigule ja artikli 218 lõike 8 teisele lõigule (C9‑0086/2021),

–  võttes arvesse oma 12. veebruari 2020. aasta resolutsiooni Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi kohta(1),

–  võttes arvesse oma 18. juuni 2020. aasta soovitust, mis käsitleb läbirääkimisi uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigiga(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ühisarutelusid,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni, arengukomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning põhiseaduskomisjoni kirju,

–  võttes arvesse väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9‑0128/2021),

1.  annab nõusoleku sõlmida ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühendkuningriigi valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0152.

Viimane päevakajastamine: 26. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika