Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0382(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0128/2021

Ingediende teksten :

A9-0128/2021

Debatten :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Stemmingen :

PV 28/04/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0140

Aangenomen teksten
PDF 120kWORD 43k
Woensdag 28 april 2021 - Brussel
Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK ***
P9_TA(2021)0140A9-0128/2021

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 april 2021 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05022/2021),

–  gezien de ontwerphandels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (05198/2021),

–  gezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (05203/2021),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0086/2021),

–  gezien zijn resolutie van 12 februari 2020 over het voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland(1),

–  gezien zijn aanbeveling van 18 juni 2020 betreffende de onderhandelingen voor een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland(2),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

–  gezien de brieven van de Commissie juridische zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie constitutionele zaken,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel (A9‑0128/2021),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

(1) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.
(2) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0152.

Laatst bijgewerkt op: 26 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid