Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0382(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0128/2021

Texte depuse :

A9-0128/2021

Dezbateri :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Voturi :

PV 28/04/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0140

Texte adoptate
PDF 117kWORD 46k
Miercuri, 28 aprilie 2021 - Bruxelles
Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit ***
P9_TA(2021)0140A9-0128/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05022/2021),

–  având în vedere proiectul de acord comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (05198/2021),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (05203/2021),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0086/2021),

–  având în vedere rezoluția sa din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul de negociere propus pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord(1),

–  având în vedere recomandările sale din 18 iunie 2020 referitoare la negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord(2),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional, desfășurate în temeiul articolului 58 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere scrisorile Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisie pentru pescuit, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și a Comisiei pentru comerț internațional (A9-0128/2021),

1.  aprobă încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Regatului Unit.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2020)0033.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2020)0152.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate