Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0382(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0128/2021

Predkladané texty :

A9-0128/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0140

Prijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel
Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ***
P9_TA(2021)0140A9-0128/2021

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05022/2021),

–  so zreteľom na návrh Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (05198/2021),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (05203/2021),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0086/2021),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska(1),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie z 18. júna 2020 k rokovaniam o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska(2),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na listy Výboru pre právne veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0128/2021),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojeného kráľovstva.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0033.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2020)0152.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia