Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0331(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0133/2021

Indgivne tekster :

A9-0133/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0144

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 44k
Onsdag den 28. april 2021 - Bruxelles
Håndtering af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***II
P9_TA(2021)0144A9-0133/2021

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (14308/1/2020 – C9-0113/2021 – 2018/0331(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14308/1/2020 – C9-0113/2021),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0640),

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018(2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0133/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 17.4.2019, P8_TA(2019)0421.
(2) EUT C 110 af 22.3.2019, s. 67.

Seneste opdatering: 26. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik