Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2611(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0219/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0219/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 4
CRE 29/04/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0148

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 167kWORD 55k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα
P9_TA(2021)0148B9-0219/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2021/2611(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2017(1), της 28ης Μαρτίου 2019(2) και της 16ης Δεκεμβρίου 2019(3) σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις, τις ανταλλαγές απόψεων και τις επισκέψεις αντιπροσωπειών τις οποίες πραγματοποίησε η Ομάδα παρακολούθησης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων από τις 15 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις ανταλλαγές επιστολών μεταξύ του Προέδρου της Ομάδας Παρακολούθησης της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Πρωθυπουργού της Μάλτας, η τελευταία εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2293(2019) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα και περαιτέρω: να διασφαλίσουμε ότι θα αναφανεί όλη η αλήθεια»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα 2293(2019) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στις 8 Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 8ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με δέκα πράξεις και σχέδια εφαρμογής νομοθετικών προτάσεων που αποτελούν αντικείμενο γνωμοδότησης CDL-AD(2020)006,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 20ής Απριλίου 2021 στην υπόθεση C-896/19, Repubblika κατά Il-Prim Ministru(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω αρχές είναι πανανθρώπινες και κοινές για όλα τα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν υποχρεώσεις στην Ένωση και στα κράτη μέλη της, και πρέπει να τηρούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 ΣΕΕ, η Ένωση διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργεί προκειμένου να προστατεύσει τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΑΔ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 ΣΕΕ, στο άρθρο 47 του Χάρτη και στο άρθρο 6 της ΕΣΑΔ και αποτελεί βασική απαίτηση της δημοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική άρνηση ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει ελεύθερα επηρεάζει την ΕΕ στο σύνολό της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Οκτωβρίου 2017 η Μαλτέζα ερευνήτρια δημοσιογράφος σε θέματα διαφθοράς και ιστολόγος Daphne Caruana Galizia δολοφονήθηκε από έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιογράφος είχε δεχτεί παρενόχληση και πολυάριθμες απειλές με τη μορφή απειλητικών τηλεφωνημάτων, επιστολών και γραπτών μηνυμάτων, ενώ επίσης είχε υποστεί εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της και δολοφονία του σκύλου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος κατέθεσε στο δικαστήριο, στις 16 Μαρτίου 2021, ότι δύο χρόνια πριν από τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia, υπήρξε ένα προηγούμενο και ξεχωριστό σχέδιο για δολοφονία της με όπλο AK-47·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες για τη δολοφονία, υπό την καθοδήγηση των αρχών της Μάλτας και με τη βοήθεια της Ευρωπόλ, οδήγησαν μέχρι στιγμής στον εντοπισμό, την απαγγελία κατηγοριών και την υπό εξέλιξη δίκη διάφορων υπόπτων και ενός ενδεχόμενου οργανωτή της δολοφονίας, δηλαδή του ιδιοκτήτη της εταιρείας 17 Black Ltd, με έδρα το Dubai, και πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ElectroGas Malta Ltd.· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις έρευνες συμμετείχε και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ (FBI)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους φερόμενους ως συνεργούς, όπως και ορισμένες μαγνητοσκοπήσεις που εκτέθηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, έχουν εμπλέξει τον προϊστάμενο του Γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού της Μάλτας στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και/ή την απόπειρα συγκάλυψης της δολοφονίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϊστάμενος του Γραφείου του πρώην πρωθυπουργού παραιτήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019 μετά από ανάκριση της αστυνομίας για τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ίδιος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτη, διαφθορά και πλαστογραφία στις 20 Μαρτίου 2021 σε χωριστή υπόθεση, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο του έργου της Daphne Caruana Galizia, μαζί με ορισμένους επιχειρηματικούς του συνεργάτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Απριλίου 2021 αποφυλακίστηκε με εγγύηση έως τη δίκη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τότε Υπουργός Τουρισμού της Μάλτας, πρώην Υπουργός Ενέργειας, παραιτήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινοπραξία ερευνητών δημοσιογράφων δημοσίευσε λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ μιας κινεζικής οικογένειας και του πρώην υπουργού Ενέργειας, καθώς και του προϊσταμένου του Γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού(5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική οικογένεια φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για επένδυση αξίας 380 εκατομμυρίων EUR από την κινεζική κρατική Shanghai Electric Power στην κρατική εταιρεία ενέργειας Enemalta της Μάλτας, ενώ κατέχει τις εταιρείες Dow’s Media Company και Macbridge, εκ των οποίων η δεύτερη είχε προγραμματίσει να καταβάλει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε εταιρείες του Παναμά που ελέγχονται από τον πρώην υπουργό Ενέργειας και τον προϊστάμενο του Γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες σχετικά με αυτές τις επιχειρηματικές συναλλαγές βρίσκονταν στο επίκεντρο του έργου της Daphne Caruana Galizia όταν δολοφονήθηκε·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2019 ξεκίνησε δημόσια ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους υπόπτους στην εν εξελίξει δικαστική υπόθεση σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia έχει λάβει προεδρική χάρη για την εμπλοκή του σε χωριστή υπόθεση και κατέθεσε ενόρκως· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός υπονόησε ότι ο πρώην υπουργός Οικονομίας θα μπορούσε να είχε εμπλακεί σε ένα σχέδιο δολοφονίας δημοσιογράφου και ότι ένας εν ενεργεία υπουργός της κυβέρνησης ενεπλάκη σε ένα σοβαρό έγκλημα, γεγονός που πυροδότησε εικασίες μήπως υπάρχει σχέση με μια απόπειρα ληστείας στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας HSBC στο Qormi το 2010, που οδήγησε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Κοινοβουλευτική Γραμματέας για τα Ατομικά Δικαιώματα και τις Μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Διακυβέρνησης της Μάλτας φέρεται να έχει δεχθεί μετρητά από τον κατηγορούμενο για την ανάθεση της δολοφονίας της Daphne Caruana Galizia, αφού ισχυρίστηκε ότι ενήργησε ως μεσίτρια σε σχεδιαζόμενη πώληση ακινήτου το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πώληση ακινήτου δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στη Μάλτα, όπως περιγράφεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα πρότυπα πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης είναι σαφώς ανεπαρκή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απειλεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς, με αποτέλεσμα επικίνδυνες διασυνδέσεις μεταξύ εγκληματικών ομάδων και δημόσιων αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα καθίσταται δυνατό κυρίως λόγω της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δρομολογηθεί σχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των κενών και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου και της δίωξης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά ερευνητές δημοσιογράφοι, όλο και περισσότερο γίνονται στόχος των λεγόμενων «στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού» (SLAPP), οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό στόχο να παρακωλύσουν το έργο τους, να αποτρέψουν τον δημόσιο έλεγχο και να εμποδίσουν τη λογοδοσία των αρχών, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τη στιγμή της δολοφονίας της Daphne Caruana Galizia, τα περιουσιακά στοιχεία της είχαν δεσμευθεί με προληπτικά εντάλματα που εκδόθηκαν σε συνδυασμό με τέσσερις μηνύσεις συκοφαντικής δυσφήμισης που είχαν ασκήσει ο πρώην Υπουργός Οικονομίας της Μάλτας και ο βοηθός του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις συγκαταλέγονταν στις 42 αστικές αγωγές συκοφαντικής δυσφήμισης που εκκρεμούσαν εναντίον της τη στιγμή του θανάτου της, εκ των οποίων μία από τον τότε πρωθυπουργό, δύο από τον τότε υπουργό Τουρισμού και δύο από τον προϊστάμενο του Γραφείου του τότε πρωθυπουργού·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες αποκαλύψεις στις έρευνες σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia, ιδίως για την πιθανή συμμετοχή υπουργών και αξιωματούχων σε πολιτικές θέσεις· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις έρευνες για τη δολοφονία· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση και τις σχετικές έρευνες·

2.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Μάλτας να διαθέσει όλους τους αναγκαίους πόρους για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όχι μόνο κάθε ατόμου που εμπλέκεται στη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia, αλλά και όσων εμπλέκονται σε όλες τις άλλες υποθέσεις που ερευνώνται ή καταγγέλλονται και τις οποίες εκείνη είχε φέρει στο φως πριν από τη δολοφονία της· πιστεύει ότι το έργο της Daphne Caruana Galizia υπήρξε ουσιαστικό για την αποκάλυψη της διαφθοράς στη Μάλτα και ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν την ύψιστη σημασία που έχουν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η ενεργός κοινωνία των πολιτών ως θεμελιώδεις πυλώνες της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και συνεχή συμμετοχή της Ευρωπόλ σε όλες τις πτυχές της έρευνας για τη δολοφονία και σε όλες τις σχετικές έρευνες· ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της Ευρωπόλ, δεδομένου ότι παράγει αποτελέσματα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της δημόσιας ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia· καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές της Μάλτας να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συστάσεις που προέκυψαν από την έρευνα·

5.  εκφράζει ανησυχίες για την επανειλημμένη προσφορά και χρήση προεδρικών αποφάσεων απονομής χάριτος στο πλαίσιο της δίκης για τη δολοφονία· τονίζει ότι οι μαρτυρίες που προσφέρονται για άλλα εγκλήματα θα πρέπει να αξιολογούνται πολύ προσεκτικά και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο διαφυγής από τον πλήρη καταλογισμό της δικαιοσύνης για δολοφονία· σημειώνει, ωστόσο, ότι η προεδρική χάρη και η διαπραγμάτευση για αποφυλάκιση με εγγύηση ήταν δύο από τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη, τον Νοέμβριο του 2019, ενός υπόπτου για την ανάθεση της δολοφονίας·

6.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, σε ορισμένες από τις έρευνες σε συναφείς υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθοράς, ιδίως όσον αφορά τον προϊστάμενο του Γραφείου του πρώην πρωθυπουργού· τονίζει, ωστόσο, ότι οι τελευταίες μαρτυρίες και αποκαλύψεις έφεραν στο φως νέα ύποπτα γεγονότα και πιθανές εγκληματικές πράξεις και καλεί, ως εκ τούτου, τις μαλτέζικες αρχές να δρομολογήσουν και να προωθήσουν επίσης έρευνες σε αυτές τις υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση, που να συμπεριλαμβάνουν επίσης πιθανές απόπειρες δημόσιων αξιωματούχων να αποκρύψουν στοιχεία και να παρεμποδίσουν τις έρευνες και τις δικαστικές διαδικασίες·

7.  θεωρεί ότι όλες οι καταγγελίες για διαφθορά και απάτη, ιδίως σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, θα πρέπει να διερευνώνται και να διώκονται με την κατάλληλη αυστηρότητα και στο κατάλληλο επίπεδο, μεταξύ άλλων σε σχέση με την πιθανή εμπλοκή ξένων παραγόντων· διερωτάται κατά πόσον είναι σκόπιμο οι καταγγελίες κατά της πρώην Κοινοβουλευτικής Γραμματέως για τα πολιτικά δικαιώματα και τις μεταρρυθμίσεις να διερευνώνται μόνο από τον Επίτροπο για τα πρότυπα στη δημόσια ζωή·

8.  επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση της Μάλτας πρέπει να εξετάσει ως ύψιστη προτεραιότητα την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του εκφοβισμού των δημοσιογράφων·

9.  αναγνωρίζει ότι, στην απόφασή του της 20ής Απριλίου 2021, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι διατάξεις που θεσπίστηκαν με τη συνταγματική μεταρρύθμιση της Μάλτας του 2016 σχετικά με τον διορισμό των μελών του δικαστικού σώματος ενίσχυσαν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και, κατά συνέπεια, ήταν συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ·

10.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι εξελίξεις στη Μάλτα με την πάροδο των ετών έχουν οδηγήσει σε σοβαρές και επίμονες απειλές κατά του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ανεξαρτησία της επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης από πολιτικές παρεμβάσεις και την ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· θεωρεί ότι οι συνταγματικές εγγυήσεις όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω· σημειώνει ότι, μετά την εφαρμογή ορισμένων από τις συστάσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας, η κυβέρνηση της Μάλτας σημείωσε πρόοδο σε σχέση με το κράτος δικαίου· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Μάλτας να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των θεσμών της·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για ορισμένα από τα πορίσματα της Επιτροπής στην έκθεσή της του 2020 για το κράτος δικαίου όσον αφορά τη Μάλτα, και ιδίως για τα «μοτίβα διαφθοράς εις βάθος»· χαιρετίζει, ωστόσο, την έναρξη του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις διαδικασίες που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των δικαστικών συστημάτων, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τραπεζική εποπτεία, τις δημόσιες συμβάσεις και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και ανάπτυξη·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Μάλτας να υλοποιήσουν πλήρως όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής της Βενετίας, της Ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Moneyval)· θεωρεί ότι οι συστάσεις που αφορούν το εθνικό κοινοβούλιο και τους βουλευτές, το αποτέλεσμα των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου και των ειδικών δικαστηρίων θα πρέπει να υλοποιηθούν με τον δέοντα τρόπο· καλεί τις αρχές της Μάλτας να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τη συμμόρφωση με τις συστάσεις της· επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υποβάλει αυτεπαγγέλτως το αίτημα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του καταστατικού της Επιτροπής της Βενετίας και την παράγραφο 28 του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  αναγνωρίζει ότι η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia πυροδότησε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της προστασίας των δημοσιογράφων και την προάσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αρχές της Μάλτας θα πρέπει να κάνουν περαιτέρω αποδείξιμα βήματα, ορίζοντας μακροπρόθεσμα νομοθετικά και πολιτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν ένα περιβάλλον για την κριτική, ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Μάλτα και τη λογοδοσία των πολιτικών και των αξιωματούχων, ιδίως όσον αφορά των πρόληψη των απειλών, της παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της δαιμονοποίησης δημοσιογράφων, είτε δημόσια είτε στο διαδίκτυο, και την επιβολή σχετικών ποινών· καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία των κανονιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τα μέσα ενημέρωσης και των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης από πολιτικές παρεμβάσεις και την αυξανόμενη χρήση ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

14.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τον επιβλαβή αντίκτυπο των καθεστώτων χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής στην ακεραιότητα της ιθαγένειας της ΕΕ· υπενθυμίζει τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την επιεική ερμηνεία των απαιτήσεων διαμονής που ισχύουν για την πολιτογράφηση, καθώς και σχετικά με τον ρόλο των διαμεσολαβητών και τη συμμετοχή των δημόσιων αξωματούχων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Μάλτας να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και να καταργήσουν τα καθεστώτα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές αντί να τα τροποποιήσουν· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει την αιτιολογημένη γνώμη της στη σχετική διαδικασία επί παραβάσει το συντομότερο δυνατόν·

15.  επισημαίνει ότι η προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων και των καταγγελτών είναι προς το ζωτικό συμφέρον της κοινωνίας· επισημαίνει τον καίριο ρόλο των διεθνών και μαλτέζικων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσιογράφων στη συνέχιση των ερευνών της Daphne Caruana Galizia· καλεί τις αρχές της Μάλτας να διασφαλίσουν την προστασία της προσωπικής ασφάλειας, των μέσων διαβίωσης και, ως εκ τούτου, της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων και των καταγγελτών με κάθε κόστος και ανά πάσα στιγμή· καλεί τις αρχές της Μάλτας να υλοποιήσουν ταχέως την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937(6)·

16.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία της ΕΕ κατά των SLAPP προκειμένου να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι από κακόβουλες μηνύσεις· καλεί τις αρχές της Μάλτας να θεσπίσουν εν τω μεταξύ εθνικές νομοθετικές διατάξεις για τις SLAPP· τονίζει ότι, κατά την καταπολέμηση της διαφθορά και της κακοδιαχείρισης στην ΕΕ, η ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερη εκτίμηση και οικονομική στήριξη ως μέσο προαγωγής του κοινού καλού· υπογραμμίζει την ανάγκη για μηχανισμούς ταχείας αντίδρασης για παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για το διασυνοριακό ταμείο για την ερευνητική δημοσιογραφία·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας.

(1) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 29.
(2) ΕΕ C 108 της 26.3.2021, σ. 107.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0103.
(4)Απόφαση της 20ής Απριλίου 2021, Repubblika κατά Il-Prim Ministru, υπόθεση C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.
(5) «Special Report: Money trail from Daphne murder probe stretches to China», Reuters, 29 Μαρτίου 2021.
(6) Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου