Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0211(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0126/2021

Indgivne tekster :

A9-0126/2021

Forhandlinger :

PV 29/04/2021 - 7
CRE 29/04/2021 - 7

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0149

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 43k
Torsdag den 29. april 2021 - Bruxelles
EU-programmet for bekæmpelse af svig 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0149A9-0126/2021

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. april 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig og om ophævelse af forordning (EU) nr. 250/2014 (05330/1/2021 – C9-0108/2021 – 2018/0211(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05330/1/2021 – C9-0108/2021),

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2021)0149),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0386),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetkontroludvalget (A9‑0126/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 12.2.2019, P8_TA(2019)0068.

Seneste opdatering: 29. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik