Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0045/2021

Внесени текстове :

A9-0045/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2021 - 10

Приети текстове :

P9_TA(2021)0150

Приети текстове
PDF 119kWORD 44k
Четвъртък, 29 април 2021 г. - Брюксел
Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***II
P9_TA(2021)0150A9-0045/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (12262/1/2020 – C9-0011/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0548),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A9-0045/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 66.
(2) ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 296.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност