Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0237(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0045/2021

Předložené texty :

A9-0045/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2021 - 10

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0150

Přijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Čtvrtek, 29. dubna 2021 - Brusel
Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***II
P9_TA(2021)0150A9-0045/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (12262/1/2020 – C9‑0011/2021),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0548),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0045/2021),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 66.
(2) Úř. věst. C 363 28.10.2020, s. 296.

Poslední aktualizace: 29. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí