Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0237(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0045/2021

Teksty złożone :

A9-0045/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/04/2021 - 10

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0150

Teksty przyjęte
PDF 125kWORD 43k
Czwartek, 29 kwietnia 2021 r. - Bruksela
Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***II
P9_TA(2021)0150A9-0045/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (12262/1/2020 – C9-0011/2021),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 stycznia 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0548),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A9-0045/2021),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 197 z 8.6.2018, s. 66.
(2) Dz.U. C 363 z 28.10.2020, s. 296.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności