Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0237(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0045/2021

Predkladané texty :

A9-0045/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2021 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0150

Prijaté texty
PDF 121kWORD 43k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel
Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***II
P9_TA(2021)0150A9-0045/2021

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (12262/1/2020 – C9‑0011/2021),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) o návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0548),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0045/2021),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 66.
(2) Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 296.

Posledná úprava: 29. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia