Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0254(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0120/2021

Indgivne tekster :

A9-0120/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2021 - 10

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0126
P9_TA(2021)0151

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 43k
Torsdag den 29. april 2021 - Bruxelles
Den Europæiske Forsvarsfond ***II
P9_TA(2021)0151A9-0120/2021

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. april 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1092 (06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06748/1/2020 – C9‑0112/2021),

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0476),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9‑0120/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 110 af 22.3.2019, s. 75.
(2) Vedtagne tekster af 18.4.2019, P8_TA(2019)0430.

Seneste opdatering: 26. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik