Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0209(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0130/2021

Texte depuse :

A9-0130/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0153

Texte adoptate
PDF 117kWORD 44k
Joi, 29 aprilie 2021 - Bruxelles
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0153A9-0130/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 (06077/1/2020 – C9-0110/2021 – 2018/0209(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06077/1/2020 – C9-0110/2021),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 octombrie 2018(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0385),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0130/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 226.
(2) JO C 461, 21.12.2018, p. 156.
(3) Texte adoptate la 17.4.2019, P8_TA(2019)0405.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate