Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0236/2021

Forhandlinger :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Afstemninger :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0159

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 51k
Torsdag den 29. april 2021 - Bruxelles
Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet
P9_TA(2021)0159RC-B9-0236/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2021 om Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet (2021/2642(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine,

–  der henviser til FN-pagten, FN's havretskonvention, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK),

–  der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed med FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

–  der henviser til erklæringen af 18. marts 2021 fra G7-udenrigsministrene om Ukraine og til den fælles erklæring mellem disse og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 12. april 2021 om samme emne,

–  der henviser til mødet mellem Frankrigs præsident, Ukraines præsident og Tysklands forbundskansler den 16. april 2021 om spørgsmålet vedrørende den russiske militære opbygning,

–  der henviser til erklæringerne af 18. april 2021 fra EU fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af EU om Aleksej Navalnyjs forværrede helbred,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014 om Ukraines territoriale integritet og til FN's Generalforsamlings resolution 71/205 af 19. december 2016, 72/190 af 19. december 2017, 73/263 af 22. december 2018, 74/168 af 18. december 2019 og 75/192 af 16. december 2020 om menneskerettighedssituationen i Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine), og til FN's Generalforsamlings resolution 74/17 af 9. december 2019 og 75/29 af 7. december 2020 om problemet med militariseringen af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine) samt dele af Sortehavet og Det Asovske Hav,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed(1),

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, særlig afsnit II om politisk dialog og konvergens på området udenrigsanliggender og sikkerhed(2),

–  der henviser til Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier af 5. december 1994 vedrørende Belarus', Kasakhstans og Ukraines tiltrædelse af traktaten om ikke-spredning af kernevåben,

–  der henviser til Ukraines forslag af 29. marts 2021 om at vende tilbage til en fuldstændig våbenhvile i det østlige Ukraine og udkastet til den fælles handlingsplan for gennemførelsen af Minskaftalerne,

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 19. april 2021 om udvisningen af tjekkiske diplomater og erklæringen fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på EU's vegne af 21. april 2021 i solidaritet med Den Tjekkiske Republik om kriminelle aktiviteter på dens område,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation i de seneste uger har styrket sin militære tilstedeværelse betydeligt på den østlige og nordlige grænse til Ukraine og på det besatte Krim, idet den i alt har samlet over 100 000 tropper samt kampvogne, artilleri og pansrede køretøjer og andet tungt udstyr; der henviser til, at den seneste tids opbygning er den største koncentration af russiske tropper siden 2014, og at dens omfang og angrebskapacitet tyder på offensive hensigter;

B.  der henviser til, at Den Russiske Føderation har meddelt, at retten til fredelig passage for andre landes krigsskibe og handelsskibe gennem Sortehavet i retning af Kertjstrædet suspenderes indtil den 31. oktober 2021, hvilket krænker den frie sejlads, som er garanteret ved FN's havretskonvention, som Rusland er part i; der henviser til, at de pågældende områder ligger inden for Ukraines territorialfarvand omkring de midlertidigt besatte områder af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol;

C.  der henviser til, at der er gået seks år siden vedtagelsen af Minskaftalerne og syv år siden Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen og begyndelsen af krigen i Ukraine;

D.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ifølge ukrainske kilder har ca. 3 000 officerer og militære instruktører i de væbnede styrker i de to såkaldte folkerepublikker;

E.  der henviser til, at Den Russiske Føderations destabilisering af det østlige Ukraine via sine stedfortræderstyrker i de såkaldte folkerepublikker Donetsk og Luhansk har været i gang siden 2014; der henviser til, at konflikten har kostet mere end 14 000 mennesker livet og resulteret i, at næsten to millioner personer er blevet internt fordrevet;

F.  der henviser til, at Ukraine har anmodet om, at punkt 16.3 i kapitel III i Wien-dokument 2011 om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger tages i anvendelse med anmodning om en redegørelse for Den Russiske Føderations usædvanlige militære aktiviteter i nærheden af Ukraines grænse og på det besatte Krim, der henviser til, at Wien-dokumentet blev vedtaget af alle 57 medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) i 2011 med henblik på at fungere som en varig kilde til samarbejde og militær gennemsigtighed; der henviser til, at Den Russiske Føderation har besluttet ikke at deltage i dette møde;

G.  der henviser til, at de deltagende OSCE-stater skal give hinanden oplysninger om bl.a. deployeringsplaner, skal underrette hinanden på forhånd om betydelige militære aktiviteter såsom øvelser og konsultere og samarbejde indbyrdes i tilfælde af usædvanlige militære aktiviteter eller stigende spændinger;

H.  Der henviser til, at det russiske forsvarsministerium fredag den 23. april 2021 erklærede, at samlede styrker ville vende tilbage til deres permanente baser inden 1. maj 2021;

I.  der henviser til, at retten til tanke- og ytringsfrihed, retten til foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger er nedfældet i Den Russiske Føderations forfatning; der henviser til, at situationen med hensyn til menneskerettigheder og retsstatsprincippet fortsat forværres i Rusland, og at myndighederne til stadighed krænker disse rettigheder og frihedsrettigheder; der henviser til, at Den Russiske Føderation har undertegnet verdenserklæringen om menneskerettigheder og EMRK og er medlem af Europarådet;

J.  der henviser til, at de russiske myndigheder den 9. april 2021 kortvarigt tilbageholdt og afhørte Roman Anin, en af Ruslands førende undersøgende journalister tilknyttet det organiserede kriminalitets- og korruptionsrapporteringsprojekt (OCCRP), og beslaglagde hans telefoner og dokumenter; der henviser til, at disse foranstaltninger også har bragt hans OCCRP-journalistkolleger, der arbejder med spørgsmål om gennemsigtighed og korruption, i fare på grund af de oplysninger, som den føderale sikkerhedstjeneste (FSB) nu har fuld adgang til;

K.  der henviser til, at Aleksej Navalnyj, Ruslands bedst kendte antikorruptionsaktivist og oppositionspolitiker, blev tilbageholdt den 17. januar 2021 og idømt tre et halvt års fængsel den 2. februar 2021 for den påståede overtrædelse af vilkårene for hans prøvetid, mens han var i Tyskland for at komme sig efter et attentatforsøg ved forgiftning med en forbudt militær kemisk agens begået af agenter fra de russiske sikkerhedstjenester i Den Russiske Føderation; der henviser til, at Aleksej Navalnyj den 12. marts 2021 blev overført til en straffekoloni i Pokrov, hvor han gentagne gange er blevet udsat for tortur og umenneskelig behandling og efterfølgende påbegyndte en sultestrejke for mere end tre uger siden;

L.  der henviser til, at denne udvikling gennem de sidste få uger har bekræftet den værste frygt for hans personlige sikkerhed og liv blandt hans familie, venner og tilhængere og i det internationale samfund og ført til, at han er blevet overført til et fængselshospital i nærheden af Moskva, hvor hans liv fortsat er i fare;

M.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 16. februar 2021 i henhold til artikel 39 i domstolens procesreglement besluttede at opfordre den russiske regering til at løslade Aleksej Navalnyj; der henviser til, at denne foranstaltning bør finde anvendelse med øjeblikkelig virkning; der henviser til, at Menneskerettighedsdomstolen tog hensyn til arten og omfanget af risikoen for Aleksej Navalnyjs liv, som blev umiddelbart påvist med henblik på anvendelse af den midlertidige foranstaltning, og set i lyset af de generelle omstændigheder omkring Aleksej Navalnyjs nuværende tilbageholdelse;

N.  der henviser til, at Aleksej Navalnyj den 23. april 2021 meddelte, at han efter råd fra læger, som ikke var tilknyttet fængslet, gradvist ville indstille sin sultestrejke, som blev påbegyndt den 31. marts 2021; der henviser til, at ifølge lægerådgivningen til Aleksej Navalnyj ville en fortsættelse af sultestrejken være livstruende; der henviser til, at selv hvis Aleksej Navalnyj fik den nødvendige pleje nu, er der ikke nogen garanti for, at han ikke vil blive udsat for yderligere umenneskelig eller livstruende behandling eller drabsforsøg;

O.  der henviser til, at Rusland i 2020 rangerede som nr. 129 ud af 180 lande i Transparency Internationals korruptionsindeks og dermed var det lavest rangerende land i Europa; der henviser til, at antikorruptionsaktivister som f.eks. den afdøde Sergej Magnitskij og antikorruptionsfonden, der ledes af Aleksej Navalnyj, delvist har afsløret kleptokratiske forbindelser mellem oligarker, sikkerhedsfolk og embedsmænd med tilknytning til Kreml, som involverer de højst placerede magthavere, herunder Vladimir Putin, i forbindelse med undersøgelser af den uforklarlige rigdom, som de i årenes løb har samlet sig; der henviser til, at anklagemyndigheden i Moskva søger at mærke antikorruptionsfonden og to andre organisationer, der er tilknyttet Navalnyj, nemlig borgerrettighedsbeskyttelsesfonden og Navalnyjs regionale hovedkvarter, som værende "ekstremistiske", hvilket ville betyde, at deres ansatte risikerer anholdelse og fængsel i seks til ti år;

P.  der henviser til, at forgiftningen af Navalnyj passer ind i et mønster af foranstaltninger truffet imod Putins modstandere, som har påvirket Viktor Jusjtjenko, Sergej Skripal og Vladimir Kara-Murza og ført til flere ledende oppositionslederes, journalisters, aktivisters og udenlandske lederes død, herunder, men ikke begrænset til Boris Nemtsov, Anna Politkovskaja, Sergei Protasanov, Natalia Estemirova og Alexander Litvinenko;

Q.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ikke blot udgør en ekstern trussel mod den europæiske sikkerhed, men også fører en intern krig mod sit eget folk i form af systematisk undertrykkelse af oppositionen og anholdelser på gaden; der henviser til, at antallet af anholdelser af fredelige demonstranter alene den 21. april 2021 nåede op på mere end 1 788, hvilket medfører et samlet antal på mere end 15 000 uskyldige russiske borgere, der er blevet tilbageholdt siden januar 2021;

R.  der henviser til, at Parlamentet i sine to tidligere beslutninger om Rusland opfordrede til en revision af EU's politik over for Rusland og dens fem vejledende principper og anmodede Rådet om straks at påbegynde forberedelserne og vedtage en EU-strategi for de fremtidige forbindelser med et demokratisk Rusland, som ville omfatte en bred vifte af incitamenter og betingelser for at styrke den indenlandske udvikling i retning af frihed og demokrati i Rusland;

S.  der henviser til, at Tjekkiet den 17. april 2021 udviste 18 personer fra det russiske ambassadepersonale, heriblandt medlemmer af de russiske efterretningstjenester, på grund af de velbegrundede konklusioner fra Tjekkiets sikkerhedsinformationstjeneste om, at russiske efterretningsfolk i tjeneste var involveret i sprængningen af et ammunitionslager i 2014, som kostede to tjekkiske statsborgere livet og forårsagede omfattende materiel skade; der henviser til, at tusinder af menneskers liv og ejendom hensynsløst blev bragt i fare i de omkringliggende kommuner; der henviser til, at disse ulovlige handlinger på Den Tjekkiske Republiks territorium udgør en alvorlig krænkelse af en EU-medlemsstats suverænitet begået af en udenlandsk magt; der henviser til, at Den Russiske Føderation som reaktion på Den Tjekkiske Republiks udvisning af 18 medlemmer af dens ambassadepersonale udviste 20 tjekkiske diplomater, som blev beordret til at forlade landet den 19. april 2021; der henviser til, at Den Tjekkiske Republik besluttede at stille antallet af ansatte på den russiske ambassade i Den Tjekkiske Republik lige med antallet af ansatte på den tjekkiske ambassade i Rusland den 22. april 2021, efter at Rusland havde nægtet at lade de udviste tjekkiske diplomater vende tilbage til landet, og i henhold til artikel 11 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser, hvilket gav den russiske ambassade en frist indtil udgangen af maj til at overholde bestemmelserne;

T.  der henviser til, at de samme GRU-agenter, der var involveret i eksplosionen af ammunitionslagret i Den Tjekkiske Republik, også var ansvarlige for drabsforsøget på Sergej og Julia Skripal i Det Forenede Kongerige i 2018 under anvendelse af en nervegift i militærklasse, Novitjok, som også førte til en britisk statsborgers død; der henviser til, at GRU-agenter også blev anklaget for drabsforsøget på Emilian Gebrev, ejeren af en våbenfabrik, og to andre personer i Bulgarien i 2015; der henviser til, at Rusland ikke er samarbejdsvilligt i efterforskningen af disse forbrydelser begået på Den Europæiske Unions område, benægter GRU's involvering i forgiftningen af Sergej og Julia Skripal og giver ly til de hovedmistænkte;

1.  støtter Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser; gentager sin kraftige støtte til EU's politik om ikkeanerkendelse af den ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol; glæder sig over alle de restriktive foranstaltninger, som EU har truffet som følge af den ulovlige annektering; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle ulovligt tilbageholdte og fængslede ukrainske statsborgere på Krimhalvøen og i Rusland og beklager de fortsatte menneskerettighedskrænkelser, der begås på Krim og i de besatte områder i det østlige Ukraine, samt den omfattende tildeling af russisk statsborgerskab (udstedelse af pas) til borgere i disse områder; understreger, at russiske embedsmænd, hvis handlinger eller passivitet har muliggjort eller resulteret i krigsforbrydelser i Ukraine, skal retsforfølges inden for den internationale strafferetspleje;

2.  beklager den tilstand, som forbindelserne mellem EU og Rusland befinder sig i for nuværende, som skyldes Ruslands aggression og fortsatte destabilisering af Ukraine, fjendtlige adfærd over for og direkte angreb på EU's medlemsstater og samfund, som bl.a. kommer til udtryk gennem indblanding i valgprocesser, brug af desinformation, deep fakes, ondsindede cyberangreb, sabotage og kemiske våben, samt den betydelige forværring af menneskerettighedssituationen og respekten for retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed i Rusland; fordømmer på det kraftigste Ruslands fjendtlige adfærd i Europa og opfordrer landets regering til at sætte en stopper for disse aktiviteter, som krænker internationale principper og normer og truer stabiliteten i Europa, og som hindrer ethvert forsøg på at sætte en positiv bilateral dagsorden med denne vigtige nabo;

3.  er stærkt bekymret over den store russiske militære opbygning ved grænsen til Ukraine og i den ulovligt besatte Autonome Republik Krim, som det russiske forsvarsministerium har erklæret for at være afsluttet; fordømmer disse truende og destabiliserende handlinger under ledelse af Den Russiske Føderation og anerkender med tilfredshed Ukraines forholdsmæssige reaktion;

4.  mener, at EU skal drage konklusioner af denne dybt foruroligende russiske militære opbygning langs den ukrainske grænse, som har været afbrudt siden fredag den 23. april 2021; insisterer på, at de russiske troppers tilbagevenden fra grænsen til Ukraine tilbage til deres permanente baser skal ske fuldt ud og uden forsinkelse; kræver, at Rusland omgående sætter en stopper for sin praksis med uberettigede militære opbygninger for at true sine naboer, standser alle igangværende provokationer og afstår fra fremtidige provokationer og nedtrapper situationen ved at trække sine styrker tilbage til deres permanente baser i overensstemmelse med dets internationale forpligtelser såsom OSCE's principper og forpligtelser om gennemsigtighed i militære bevægelser og Wien-dokumentet; gentager, at den russiske militære opbygning også udgør en trussel mod den europæiske stabilitet, sikkerhed og fred, hvorfor en EU-sikkerhedsdialog med Ukraine bør være ambitiøs og bidrage til en konvergerende vurdering af sikkerhedsudfordringerne på stedet; understreger, at venligtsindede lande bør øge deres militære støtte til Ukraine og deres levering af forsvarsvåben, hvilket er i overensstemmelse med artikel 51 i FN-pagten, der tillader individuelt og kollektivt selvforsvar; opfordrer Rusland til at fjerne sine tropper fra de såkaldte folkerepublikker Luhansk and Donetsk og give kontrollen over Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol tilbage til Ukraine;

5.  opfordrer indtrængende næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at sikre, at Rådet fortsat følger den militære udvikling på trods af den bebudede flytning af russiske tropper og fortsat er rede til at nå til enighed om yderligere fælles tiltag;

6.  opfordrer indtrængende Rusland til at overholde sin forpligtelse i henhold til FN's havretskonvention og til at sikre fri sejlads og transitpassage gennem de internationale stræder til havnene i Det Asovske Hav; opfordrer EU til i tæt samarbejde med medlemsstaterne og andre internationale partnere at etablere permanent overvågning af alle gennemsejlingen for alle fartøjer, der kommer gennem Kertjstrædet;

7.  opfordrer indtrængende Rusland og de russiskstøttede separatister til at tilslutte sig våbenhvileaftalen; opfordrer Rusland til at gennemføre bestemmelserne i Minskaftalerne og til at engagere sig konstruktivt i Normandietprocessen og den trilaterale kontaktgruppe; understreger behovet for en politisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine og en stærkere rolle for EU i fredelig konfliktløsning;

8.  understreger, at hvis en sådan militær opbygning i fremtiden skulle udvikle sig til, at Den Russiske Føderation indleder en invasion af Ukraine, skal EU gøre det klart, at prisen for en sådan overtrædelse af folkeretten og internationale normer vil være meget høj; insisterer derfor på, at import af olie og gas fra Rusland til EU under sådanne omstændigheder straks standses, samtidig med at Rusland bør udelukkes fra betalingssystemet SWIFT, og alle aktiver i EU tilhørende oligarker, som er tæt på de russiske myndigheder og deres familier i EU, skal indefryses og deres visa annulleres;

9.  kræver, at EU bør reducere sin afhængighed af russisk energi og opfordrer derfor indtrængende EU-institutionerne og alle medlemsstaterne til at standse færdiggørelsen af Nord Stream 2-rørledningen og kræve et stop for opførelsen af kontroversielle atomkraftværker, der er opført af Rosatom;

10.  gentager sin støtte til den internationale undersøgelse af omstændighederne omkring den tragiske nedskydning af Malaysia Airlines' fly MH17, som muligvis kan udgøre en krigsforbrydelse, og gentager sin opfordring til at retsforfølge de ansvarlige;

11.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte Det Forenede Kongeriges lovgivningsforslag om en global forordning om korruptionsbekæmpelse og andre lignende ordninger og til at vedtage en EU-sanktionsordning for bekæmpelse af korruption med henblik på at supplere EU's nuværende globale ordning for menneskerettighedssanktioner; understreger, at EU's medlemsstater ikke længere bør byde russiske formuer og investeringer af uklar oprindelse velkommen; opfordrer Kommissionen og Rådet til at øge indsatsen for at bremse Kremls strategiske investeringer i EU med henblik på statsfjendtlig virksomhed, undergravning af demokratiske processer og institutioner og udbredelse af korruption; insisterer fortsat på, at medlemsstater såsom Bulgarien og Malta opgiver deres ordninger med "gyldne pas";

12.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Aleksej Navalnyj, hvis domfældelse er politisk motiveret og i strid med Ruslands internationale menneskerettighedsforpligtelser, og af alle personer, der er blevet tilbageholdt under protester til støtte for hans løsladelse eller hans antikorruptionskampagne; forventer, at Rusland overholder Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols midlertidige foranstaltning med hensyn til arten og omfanget af risikoen for Aleksej Navalnyjs liv; holder Rusland ansvarlig for Aleksej Navalnyjs helbredstilstand og opfordrer indtrængende Rusland til at efterforske mordforsøget på Aleksej Navalnyj i fuldt samarbejde med Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben; opfordrer de russiske myndigheder til at forbedre forholdene i fængsler og tilbageholdelsesfaciliteter med henblik på at opfylde internationale standarder; kræver, at der sættes en stopper for anholdelserne af fredelige demonstranter og de systematiske angreb på oppositionen i forbindelse med kravene om at løslade Aleksej Navalnyj; understreger, at alle personer, der er involveret i retsforfølgelse, domfældelse og mishandling af Aleksej Navalnyj, bør pålægges sanktioner i henhold til EU's globale sanktionsordning for menneskerettigheder;

13.  minder de russiske myndigheder og præsident Putin personligt som statsoverhoved for den russiske stat om, at de har det fulde ansvar for at drage omsorg for Aleksej Navalnyjs liv og fysiske integritet og skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte hans fysiske og mentale sundhed og trivsel; opfordrer fortsat indtrængende præsident Putin og de russiske myndigheder til at efterforske, retsforfølge og stille de ansvarlige for drabsforsøget på Aleksej Navalnyj til regnskab;

14.  beklager de russiske myndigheders hensigt om at erklære antikorruptionsfonden under ledelse af Alexej Navalnyj for en ekstremistisk organisation, der er grundløs og diskriminerende; understreger kampen mod korruption, og at ønsket om deltagelse i en fri og pluralistisk offentlig debat og valgproces er en umistelig ret for enhver individuel og demokratisk politisk organisation og intet har at gøre med ekstremistiske synspunkter;

15.  udtrykker sin dybe solidaritet med de demokratiske kræfter i Rusland, som kæmper for et åbent og frit samfund, samt sin støtte til alle enkeltpersoner og organisationer, som er blevet mål for angreb og undertrykkelse; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at standse al chikane, al intimidering og alle angreb på oppositionen, civilsamfundet, medierne, menneskerettigheds- og kvinderettighedsforkæmpere og andre aktivister i landet, især forud for parlamentsvalget i efteråret 2021; opfordrer EU til at vedblive med at opfordre Rusland til at ophæve eller ændre al lovgivning, der er uforenelig med internationale standarder; minder om sin stærke støtte til alle menneskerettighedsforkæmpere i Rusland og deres arbejde; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes repræsentationer i landet til at styrke deres støtte til civilsamfundet og til at anvende alle tilgængelige instrumenter til at øge deres støtte til menneskerettighedsforkæmperes arbejde og, hvor det er relevant, til at lette udstedelsen af nødvisa og stille midlertidig indkvartering til rådighed i EU's medlemsstater;

16.  opfordrer de russiske myndigheder til at respektere mediefriheden og til at ophøre med enhver form for chikane mod og pres på uafhængige medier som f.eks. mod undersøgende journalist Roman Anin;

17.  gentager sin opfordring til EU-institutionerne og medlemsstaterne om fortsat nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i Den Russiske Føderation og fortsat at overvåge retssager, der involverer civilsamfundsorganisationer, journalister, oppositionspolitikere og aktivister, herunder sagen om Aleksej Navalnyj;

18.  beklager dybt, at gerningsmændene fra de russiske efterretningstjenester forårsagede sprængningen af våbenlageret i Vrbětice i Tjekkiet, hvilket udgjorde en krænkelse af Tjekkiets suverænitet og en uacceptabel fjendtlig handling; fordømmer kraftigt aktiviteter, der har til formål at destabilisere og true EU-medlemsstater og opfordrer Rusland til at indstille enhver aktivitet af denne art, til at stille de ansvarlige til regnskab og til at yde erstatning til familierne til de borgere, der omkom under angrebet i 2014; understreger, at Den Europæiske Union står ved Den Tjekkiske Republiks side, og opfordrer NF/HR og Rådet til at træffe passende modforanstaltninger, herunder udvide de målrettede sanktioner; udtrykker sin dybe solidaritet med befolkningen og myndighederne i Den Tjekkiske Republik efter det russiske angreb på EU's territorium og den ubegrundede og uforholdsmæssige udvisning af 20 tjekkiske diplomater fra Rusland; udtrykker sin støtte til de tjekkiske myndigheders beslutning om at lade Ruslands ambassade i Tjekkiet have lige så mange medarbejdere som Tjekkiets ambassade i Rusland, fordømmer Den Russiske Føderations efterfølgende trusler mod Tjekkiet og påskønner alle de støtte- og solidaritetshandlinger, der er udført af forskellige regeringer i EU's medlemsstater, og alle de diplomatiske tjenester, der allerede er blevet tilbudt; opfordrer EU's medlemsstater til i tråd med eksemplet fra Skripal-sagen at gennemføre en koordineret udvisning af russiske diplomater;

19.  fordømmer Kremls støtte til udemokratiske undertrykkende regimer i hele verden, såsom regimer i Iran, Nordkorea, Venezuela, Syrien og Belarus; er dybt bekymret over det stigende antal anholdelser, bortførelser og deportationer af belarusere, der bor i Rusland, herunder sagen om formanden for oppositionsbevægelsen den belarusiske folkefront og almindelige mennesker, som har støttet de fredelige protester i Belarus; er især bekymret over den russiskstøttede kampagne rettet mod EU's nationale mindretalsorganisationer i Belarus, herunder den største, sammenslutningen af polakker i Belarus;

20.  fordømmer propaganda og desinformation i den russiske presse og dens ondsindede spredning til EU samt det arbejde, der udføres af russiske "troldefarme", navnlig dem, der i øjeblikket bagvasker Tjekkiet ved at hævde, at det er en satellit af amerikanske interesser og ikke et suverænt land med uafhængige informationstjenester; fordømmer cyberangrebene på den tjekkiske strategiske statslige forvaltningsinstitution i forbindelse med den russiske militære spionage;

21.  gentager, at sammenhold mellem EU's medlemsstater er den bedste politik til at afskrække Rusland fra at gennemføre destabiliserende og undergravende handlinger i Europa; opfordrer medlemsstaterne til at koordinere deres holdninger og tiltag over for Rusland og til at tale med én samlet stemme; kræver, at medlemsstaterne taler med én stemme i Europarådets Ministerkomité om Ruslands fortsatte tilsidesættelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser; mener, at EU bør tilstræbe mere samarbejde med ligesindede partnere, navnlig NATO og USA, for at benytte alle de midler, der er til rådighed på internationalt plan, til effektivt at imødegå Ruslands fortsatte indblanding, stadig mere aggressive desinformationskampagner og grove krænkelser af folkeretten, der truer sikkerheden og stabiliteten i Europa;

22.  opfordrer EU-medlemsstaterne til at handle rettidigt og resolut imod russiske efterretningstjenesters forstyrrende handlinger på EU's territorium og til nøje at koordinere sin forholdsmæssige reaktion med de transatlantiske partnere; anbefaler, at medlemsstaterne styrker samarbejdet om kontraspionage og informationsudveksling;

23.  opfordrer NF/HR og Rådet til at udarbejde en ny strategisk tilgang til EU's forbindelser med Rusland, som i højere grad skal støtte civilsamfundet, styrke de mellemfolkelige kontakter med borgerne i Rusland, udstikke klare retningslinjer for samarbejdet med russiske statslige aktører, anvende teknologiske standarder og det åbne internet til at støtte frie rum og begrænse undertrykkende teknologier og udvise solidaritet med EU's østlige partnere, herunder om sikkerhedsspørgsmål og fredelig konfliktløsning; understreger, at enhver dialog med Rusland skal baseres på respekt for folkeretten og menneskerettighederne;

24.  er yderst bekymret over, at de russiske myndigheder fortsat begrænser uafhængige medieplatformes samt individuelle journalisters og andre medieaktørers arbejde; fordømmer i denne forbindelse kraftigt beslutningen om at mærke den uafhængige medieudbyder Meduza som "udenlandsk agent";

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og Statsduma.

(1) EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.
(2) EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

Seneste opdatering: 26. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik