Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0236/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Äänestykset :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0159

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 52k
Torstai 29. huhtikuuta 2021 - Bryssel
Venäjä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa
P9_TA(2021)0159RC-B9-0236/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2021 Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän iskut Tšekin tasavallassa (2021/2642(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta,

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan, YK:n merioikeusyleissopimuksen, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Minskissä 12. helmikuuta 2015 ja joka kokonaisuudessaan hyväksyttiin 17. helmikuuta 2015 annetulla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2202 (2015),

–  ottaa huomioon G7-ryhmän ulkoministereiden 18. maaliskuuta 2021 antaman julkilausuman Ukrainasta ja heidän 12. huhtikuuta 2021 samasta aiheesta unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa antamansa yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon Ranskan presidentin, Ukrainan presidentin ja Saksan liittokanslerin 16. huhtikuuta 2021 pitämän kokouksen Venäjän sotilasjoukkojen keskittämisestä,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. huhtikuuta 2021 EU:n puolesta antamat julkilausumat Aleksei Navalnyin heikentyvästä terveydentilasta,

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 68/262 Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta, YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat 71/205 (19. joulukuuta 2016), 72/190 (19. joulukuuta 2017), 73/263 (22. joulukuuta 2018), 74/168 (18. joulukuuta 2019) ja 75/192 (16. joulukuuta 2020) ihmisoikeustilanteesta Krimin autonomisessa tasavallassa ja Sevastopolin kaupungissa sekä 9. joulukuuta 2019 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 74/17 ja 7. joulukuuta 2020 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 75/29 Ukrainassa sijaitsevan Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin sekä Mustanmeren ja Asovanmeren osien militarisointia koskevasta ongelmasta,

–  ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17. maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen II osaston, joka koskee poliittista vuoropuhelua ja lähentymistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla(2),

–  ottaa huomioon 5. joulukuuta 1994 tehdyn turvatakuita koskevan Budapestin muistion, joka liittyy Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Ukrainan liittymiseen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevaan sopimukseen,

–  ottaa huomioon Ukrainan 29. maaliskuuta 2021 tekemän ehdotuksen täyden tulitauon palauttamisesta Itä-Ukrainaan ja luonnoksen Minskin sopimusten täytäntöönpanoa koskevaksi yhteiseksi toimintasuunnitelmaksi,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 19. huhtikuuta 2021 antaman lausunnon tšekkiläisten diplomaattien karkottamisesta ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 21. huhtikuuta 2021 EU:n puolesta antaman julkilausuman solidaarisuuden osoituksena Tšekin tasavallalle sen alueella tapahtuneesta rikollisesta toiminnasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on viime viikkoina lisännyt huomattavasti sotilaallista läsnäoloaan Itä- ja Pohjois-Ukrainan vastaisella rajallaan ja miehitetyllä Krimillä ja että se on keskittänyt sinne yhteensä yli 100 000 sotilaan joukot sekä tankkeja, tykistöä ja panssaroituja ajoneuvoja sekä muuta raskasta kalustoa; ottaa huomioon, että kyseessä on mittavin Venäjän joukkojen keskittäminen sitten vuoden 2014 ja että sen laajuutta ja iskukykyä voidaan pitää osoituksena hyökkäysaikomuksista;

B.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on ilmoittanut keskeyttävänsä oikeuden viattomaan kauttakulkuun muiden maiden sota-aluksilta ja kauppa-aluksilta Mustanmeren osan kautta Kertšinsalmen suuntaan 31 päivään lokakuuta 2021 asti, mikä loukkaa merenkulun vapautta, joka taataan YK:n merioikeusyleissopimuksessa, jonka sopimuspuoli Venäjä on; ottaa huomioon, että kyseiset alueet sijaitsevat Ukrainan aluevesillä, jotka ympäröivät Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin väliaikaisesti miehitettyä aluetta;

C.  ottaa huomioon, että on kulunut kuusi vuotta Minskin sopimusten hyväksymisestä ja seitsemän vuotta Krimin niemimaan laittomasta liittämisestä Venäjän federaatioon ja sodan alkamisesta Ukrainassa;

D.  ottaa huomioon, että ukrainalaisten lähteiden mukaan Venäjän federaatiolla on noin 3 000 upseeria ja sotilaskouluttajaa, jotka palvelevat kahden niin kutsutun kansantasavallan asevoimissa;

E.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on horjuttanut Itä-Ukrainan vakautta Donetskin ja Luhanskin niin kutsutuissa kansantasavalloissa olevien sijaisjoukkojensa välityksellä vuodesta 2014 lähtien; ottaa huomioon, että konflikti on vaatinut yli 14 000 ihmisen hengen ja lähes kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisäisesti;

F.  ottaa huomioon, että Ukraina on pyytänyt luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä koskevan vuoden 2011 Wienin asiakirjan III luvun 16.3 kohdan soveltamista ja selitystä Venäjän federaation epätavalliselle sotilaalliselle toiminnalle Ukrainan rajan läheisyydessä ja miehitetyllä Krimillä; ottaa huomioon, että kaikki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) 57 jäsentä hyväksyivät Wienin asiakirjan vuonna 2011 kestävänä yhteistyön ja sotilaallisen avoimuuden lähteenä; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio päätti olla osallistumatta tähän kokoukseen;

G.  ottaa huomioon, että Etyjin osallistujavaltioiden on annettava toisilleen tietoja muun muassa joukkojen sijoittamissuunnitelmista, ilmoitettava toisilleen hyvissä ajoin merkittävistä sotilaallisista toimista, kuten harjoituksista, sekä kuultava toisiaan ja tehtävä toistensa kanssa yhteistyötä tilanteissa, joissa esiintyy epätavallista sotilaallista toimintaa tai joissa jännitteet lisääntyvät;

H.  ottaa huomioon, että Venäjän puolustusministeriö ilmoitti perjantaina 23. huhtikuuta 2021, että keskitetyt joukot palaisivat vakituisiin tukikohtiinsa 1. toukokuuta 2021 mennessä;

I.  ottaa huomioon, että oikeudet ajatuksen- ja sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen on kirjattu Venäjän federaation perustuslakiin; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tilanne heikkenee edelleen Venäjällä ja että viranomaiset loukkaavat jatkuvasti näitä oikeuksia ja vapauksia; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuoli ja Euroopan neuvoston jäsen;

J.  ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset pidättivät 9. huhtikuuta 2021 lyhyesti Roman Aninin, kuulustelivat häntä ja takavarikoivat hänen puhelimensa ja hänen asiakirjojaan; ottaa huomioon, että Anin on yksi Venäjän johtavista tutkivista journalisteista ja mukana järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota koskevassa raportointihankkeessa (OCCRP); ottaa huomioon, että nämä toimet ovat myös saattaneet vaaraan hänen toimittajatovereitaan, jotka työskentelevät OCCRP:ssä avoimuutta ja korruptiota koskevien kysymysten parissa, koska Venäjän turvallisuuspalvelulla (FSB) on nyt täysi pääsy tietoihin;

K.  ottaa huomioon, että Venäjän tunnetuin korruption vastainen aktivisti ja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi pidätettiin 17. tammikuuta 2021 ja tuomittiin 2. helmikuuta 2021 kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen väitetystä koeaikansa rikkomisesta silloin, kun hän oli Saksassa toipumassa murhayrityksestä, joka tehtiin kielletyllä sotilaskäyttöön tarkoitetulla kemiallisella myrkyllä Venäjän federaation alueella ja johon syyllistyivät Venäjän turvallisuuspalvelujen agentit; ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi siirrettiin 12. maaliskuuta 2021 Pokrovissa sijaitsevalle vankileirille, jossa häntä on toistuvasti kidutettu ja kohdeltu epäinhimillisesti ja jossa hän aloitti nälkälakon yli kolme viikkoa sitten;

L.  ottaa huomioon, että nämä viime viikkojen tapahtumat ovat osoittaneet todeksi Navalnyin perheen, ystävien ja kannattajien sekä kansainvälisen yhteisön pahimmat pelot hänen henkilökohtaisen turvallisuutensa ja henkensä puolesta ja johtaneet hänen siirtämiseensä Moskovan lähellä sijaitsevaan vankisairaalaan, jossa hänen henkensä on edelleen uhattuna;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti 16. helmikuuta 2021 ilmoittaa Venäjän hallitukselle tuomioistuimen työjärjestyksen 39 artiklan mukaisesti, että Aleksei Navalnyi on vapautettava; ottaa huomioon, että toimenpidettä olisi sovellettava välittömästi; ottaa huomioon, että tuomioistuin otti välitoimea sovellettaessa huomioon Aleksei Navalnyin hengelle aiheutuvan riskin luonteen ja laajuuden, joista ovat osoituksena prima facie -todisteet ja Aleksei Navalnyin nykyisen pidätyksen yleiset olosuhteet;

N.  ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi ilmoitti 23. huhtikuuta 2021, että vankilan ulkopuolisilta lääkäreiltä saamiensa neuvojen perusteella hän lopettaa vähitellen 31. maaliskuuta 2021 aloittamansa nälkälakon; ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyin lääkäreiltä saamien neuvojen mukaan nälkälakon jatkaminen olisi hengenvaarallista; ottaa huomioon, että vaikka Navalnyi saisikin nyt tarvittavaa hoitoa, ei ole mitään takeita siitä, että häntä ei muuten kohdeltaisi epäinhimillisesti tai hengenvaarallisesti tai että hänen henkensä ei olisi uhattuna;

O.  ottaa huomioon, että vuonna 2020 Venäjä oli Transparency International -järjestön korruptioindeksissä 180 maasta sijalla 129 eli Venäjä sijoittui Euroopassa alhaisimmalle sijalle; ottaa huomioon, että oligarkkien, turvallisuustyöntekijöiden ja Kremliin yhteydessä olevien virkamiesten väliset kleptokraattiset yhteydet, jotka ulottuvat valtarakenteen korkeimmille tasoille asti, Vladimir Putin mukaan lukien, ovat osittain paljastuneet korruptionvastaisten aktivistien, kuten edesmenneen Sergei Magnitskin ja Aleksei Navalnyin johtaman korruptionvastaisen säätiön (FBK) suorittamissa tutkimuksissa, jotka koskevat näiden tahojen vuosien mittaan keräämää selittämätöntä vaurautta; ottaa huomioon, että Moskovan syyttäjänvirasto pyrkii leimaamaan FBK‑säätiön ja kaksi muuta Navalnyihin sidoksissa olevaa järjestöä – kansalaisten oikeuksien suojelua tukevan säätiön (Citizens’ Rights Protection Foundation) ja Navalnyin verkoston alueelliset päämajat – ”äärijärjestöiksi”, minkä perusteella niiden työntekijät voitaisiin pidättää ja heille voitaisiin langettaa 6–10 vuoden vankeustuomiot;

P.  toteaa, että Navalnyin myrkyttäminen on osa toimintamallia, jota on käytetty Putinin vastustajiin, kuten Viktor Juštšenko, Sergei Skripal ja Vladimir Kara-Murza, ja joka on johtanut monien johtavien oppositiohahmojen, toimittajien, aktivistien ja ulkomaisten johtajien, esimerkiksi Boris Nemtsovin, Anna Politkovskajan, Sergei Protazanovin, Natalia Estemirovan ja Aleksandr Litvinenkon kuolemaan;

Q.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio ei ole ainoastaan ulkoinen uhka Euroopan turvallisuudelle, vaan se käy myös sisäistä sotaa omaa kansaansa vastaan opposition järjestelmällisen sorron ja kaduilla tehtävien pidätysten muodossa; ottaa huomioon, että yksinomaan 21. huhtikuuta 2021 pidätettiin yli 1 788 rauhanomaista mielenosoittajaa, mikä tarkoittaa, että tammikuun 2021 jälkeen on pidätetty yhteensä yli 15 000 syytöntä Venäjän kansalaista;

R.  ottaa huomioon, että parlamentti kehotti kahdessa aikaisemmassa Venäjää koskevassa päätöslauselmassaan tarkastelemaan uudelleen EU:n Venäjän-politiikkaa ja suhteissa Venäjään sovellettavia viittä ohjaavaa periaatetta ja pyysi neuvostoa aloittamaan välittömästi valmistelut ja hyväksymään EU:n strategian, joka koskee tulevia suhteita demokraattiseen Venäjään ja johon sisältyisi laaja valikoima kannustimia ja ehtoja Venäjän sisäisten suuntausten vahvistamiseksi kohti vapautta ja demokratiaa;

S.  ottaa huomioon, että 17. huhtikuuta 2021 Tšekin tasavalta karkotti 18 venäläistä diplomaattia, myös Venäjän tiedusteluelinten jäseniä, Tšekin tiedustelupalvelun hyvin perusteltujen päätelmien perusteella, joiden mukaan Venäjän tiedustelupalvelujen virkatehtävissä olevat henkilöt olivat osallisena vuoden 2014 ammusvaraston räjähdyksessä, jossa kaksi Tšekin kansalaista sai surmansa ja joka aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja; ottaa lisäksi huomioon, että tuhansien ympäröivissä kunnissa asuvien ihmisten henki ja omaisuus vaarannettiin häikäilemättömästi; ottaa huomioon, että nämä laittomat toimet Tšekin tasavallan alueella merkitsivät ulkovallan tekemää EU:n jäsenvaltion suvereniteetin vakavaa loukkausta; ottaa huomioon, että vastauksena Venäjän federaation Tšekissä sijaitsevan suurlähetystön 18 työntekijän karkottamiseen Venäjä karkotti 20 tšekkiläistä diplomaattia, jotka määrättiin poistumaan maasta 19. huhtikuuta 2021; ottaa huomioon, että Tšekin tasavalta päätti 22. huhtikuuta 2021 tasata Tšekin tasavallassa sijaitsevan Venäjän suurlähetystön henkilöstön määrän vastaamaan Tšekin tasavallan suurlähetystön henkilöstön määrää Venäjällä sen jälkeen, kun Venäjä oli kieltäytynyt ottamasta takaisin maahan karkotettuja tšekkiläisiä diplomaatteja, kuten diplomaattisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 11 artiklassa määrätään, ja antoi Venäjälle aikaa noudattaa tasausta toukokuun loppuun mennessä;

T.  ottaa huomioon, että samat GRU:n agentit, jotka olivat mukana räjäyttämässä ammusvarikkoa Tsekin tasavallassa, olivat vastuussa myös Sergei ja Julija Skripalin murhayrityksestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2018 sotilaskäyttöön tarkoitetun Novitšok-hermomyrkyn avulla, mikä johti myös yhden Ison-Britannian kansalaisen kuolemaan; ottaa huomioon, että GRU:n agentteja on syytetty myös asetehtaan omistajan Emilian Gebrevin ja kahden muun henkilön murhayrityksestä Bulgariassa vuonna 2015; ottaa huomioon, että Venäjä ei osallistu näiden Euroopan unionin alueella tehtyjen rikosten tutkimiseen vaan kiistää GRU:n osallistumisen Skripalien myrkytyksiin ja suojelee pääepäiltyjä;

1.  ilmaisee tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; muistuttaa tukevansa voimakkaasti EU:n politiikkaa, jonka mukaan Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laitonta liittämistä ei tunnusteta; pitää myönteisinä kaikkia rajoittavia toimenpiteitä, joita EU on toteuttanut laittoman liittämisen seurauksena; kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki laittomasti pidätetyt ja vangitut Ukrainan kansalaiset Krimin niemimaalla ja Venäjällä ja pitää valitettavana jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia Krimillä ja Itä-Ukrainan miehitetyillä alueilla sekä Venäjän kansalaisuuden laajamittaista myöntämistä näiden alueiden asukkaille; painottaa, että Venäjän viranomaiset, joiden toiminta tai toimimattomuus on mahdollistanut sotarikokset tai johtanut sotarikoksiin Ukrainassa, on saatettava kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen;

2.  pitää valitettavana EU:n ja Venäjän suhteiden nykytilaa, joka johtuu Venäjän aggressiosta ja jatkuvasta Ukrainan vakauden horjuttamisesta, vihamielisestä käyttäytymisestä ja suoranaisista hyökkäyksistä EU:n jäsenvaltioita ja yhteiskuntia kohtaan, mikä ilmenee muun muassa sekaantumisena vaaliprosesseihin, disinformaation käyttämisenä, syvähuijausvideoiden lähettämisenä, vihamielisinä kyberhyökkäyksinä, sabotoimisena ja kemiallisten aseiden käyttämisenä, ja pitää valitettavana ihmisoikeustilanteen merkittävää heikkenemistä ja sananvapauden, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisen oikeuden kunnioittamisen murenemista Venäjällä; tuomitsee jyrkästi Venäjän vihamielisen toiminnan Euroopassa ja kehottaa maan hallitusta lopettamaan nämä toimet, jotka rikkovat kansainvälisiä periaatteita ja normeja ja uhkaavat vakautta Euroopassa, mikä estää pyrkimästä myönteiseen kahdenväliseen ohjelmaan tämän merkittävän naapurivaltion kanssa;

3.  on erittäin huolestunut siitä, että Venäjä keskittää sotilasjoukkojaan huomattavissa määrin Ukrainan vastaiselle rajalleen ja laittomasti miehitettyyn Krimin autonomiseen tasavaltaan; toteaa, että Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut joukkojen keskittämisen loppuvan; tuomitsee nämä Venäjän federaation johtamat uhkailevat ja vakautta horjuttavat toimet ja panee tyytyväisenä merkille Ukrainan oikeasuhteisen vastauksen niihin;

4.  katsoo, että EU:n on otettava opiksi Ukrainan rajalla tapahtuneesta, syvästi huolestuttavasta Venäjän sotilasvoimien keskittämisestä, joka on keskeytetty perjantaista 23. huhtikuuta 2021 lähtien; vaatii, että Venäjän joukkojen palauttaminen Ukrainan rajalta takaisin vakituisiin tukikohtiinsa on toteutettava täysimääräisesti ja viipymättä; vaatii Venäjää lopettamaan välittömästi sen naapureiden uhkailemiseen tähtäävän perusteettoman sotilaallisen toiminnan, lopettamaan kaikki käynnissä olevat provokaatiot ja pidättymään tulevista provokaatioista ja lauhduttamaan tilannetta vetämällä joukkonsa vakituisiin tukikohtiinsa kansainvälisten velvoitteidensa, kuten joukkojen siirtojen avoimuutta koskevien Etyjin periaatteiden ja sitoumusten sekä Wienin asiakirjan mukaisesti; toistaa, että Venäjän sotilasjoukkojen keskittäminen on uhka myös Euroopan vakaudelle, turvallisuudelle ja rauhalle, minkä vuoksi EU:n ja Ukrainan välisen turvallisuusvuoropuhelun olisi oltava kunnianhimoinen ja myötävaikutettava yhtenäiseen arvioon turvallisuushaasteista paikan päällä; korostaa, että ystävällismielisten maiden olisi lisättävä sotilaallista tukeaan Ukrainalle ja toimitettava lisää puolustukseen käytettäviä aseita, mikä on YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaista, sillä se sallii oikeuden erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen; kehottaa Venäjää vetämään joukkonsa Donetskin ja Luhanskin niin kutsutuista kansantasavalloista ja palauttamaan Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin hallinnan Ukrainalle;

5.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa huolehtimaan siitä, että neuvosto jatkaa sotilaallisen tilanteen kehityksen seuraamista Venäjän joukkojen ilmoitetusta uudelleensijoittamisesta huolimatta ja on valmiina sopimaan yhteisistä lisätoimista;

6.  kehottaa Venäjää noudattamaan YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaista velvoitettaan ja takaamaan merenkulun vapauden ja kauttakulun kansainvälisen salmen kautta Asovanmeren satamiin; kehottaa EU:ta kehittämään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa kaikkien Kertšinsalmen kautta kulkevien alusten jatkuvaa valvontaa;

7.  pyytää Venäjää ja Venäjän tukemia separatisteja liittymään tulitaukosopimukseen; kehottaa Venäjää panemaan täytäntöön Minskin sopimusten määräykset ja toimimaan rakentavasti Normandian prosessin ja Ukrainan kontaktiryhmän kanssa; korostaa, että Itä-Ukrainan konfliktiin on löydettävä poliittinen ratkaisu ja että EU:n roolia konfliktien rauhanomaisessa ratkaisemisessa on vahvistettava;

8.  painottaa, että mikäli tällainen sotilasjoukkojen keskittäminen muuttuisi myöhemmin Venäjän federaation hyökkäykseksi Ukrainaan, EU:n on tehtävä selväksi, että sellaisen kansainvälisen oikeuden ja normien rikkomisen hinta olisi ankara; vaatii näin ollen, että sellaisissa olosuhteissa öljyn ja kaasun tuonti Venäjältä EU:hun lopetetaan välittömästi ja että samaan aikaan Venäjä olisi suljettava SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle ja Venäjän viranomaisia lähellä olevien oligarkkien ja heidän perheidensä EU:ssa oleva koko omaisuus on jäädytettävä ja heidän viisuminsa on peruutettava;

9.  vaatii, että EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan venäläisestä energiasta, ja kehottaa siksi EU:n toimielimiä ja kaikkia jäsenvaltioita lopettamaan Nord Stream 2 ‑kaasuputken valmiiksi saattamisen ja vaatimaan Rosatomin kiisteltyjen ydinvoimaloiden rakentamisen lopettamista;

10.  toistaa tukensa kansainväliselle tutkinnalle, joka koskee mahdollisesti sotarikokseksi katsottavaan lennon MH17 traagiseen alasampumiseen liittyviä olosuhteita, ja toistaa kehotuksensa saattaa vastuussa olevat henkilöt oikeuden eteen;

11.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita käyttämään mallina Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöehdotusta maailmanlaajuisesta korruption vastaisesta pakoteasetuksesta ja muita vastaavia järjestelmiä ja hyväksymään EU:n korruptionvastaisen pakotejärjestelmän, jolla täydennetään EU:n nykyistä maailmanlaajuista ihmisoikeuspakotejärjestelmää; korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden ei pitäisi enää toivottaa tervetulleeksi venäläistä rahaa ja alkuperältään epäselviä investointeja; kehottaa komissiota ja neuvostoa lisäämään pyrkimyksiään hillitä Kremlin sellaisia strategisia investointeja EU:ssa, joilla pyritään kumoukseen, demokraattisten prosessien ja instituutioiden horjuttamiseen sekä korruption levittämiseen; vaatii edelleen, että Bulgaria ja Malta luopuvat kultaisten passien järjestelmästä;

12.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Aleksei Navalnyin, jonka tuomitseminen oli poliittisesti motivoitunut ja vastoin Venäjän kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita; kehottaa vapauttamaan myös kaikki hänen vapauttamistaan tai korruptionvastaista kampanjaansa tukeneet mielenosoittajat, jotka on pidätetty; odottaa, että Venäjä noudattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välitoimea Aleksei Navalnyin hengelle aiheutuvan riskin luonteen ja laajuuden osalta; pitää Venäjää vastuullisena Aleksei Navalnyin terveydentilaan ja kehottaa Venäjää tutkimaan Aleksei Navalnyin murhayrityksen ja tekemään kaikin tavoin yhteistyötä kemiallisten aseiden kieltojärjestön kanssa; kehottaa Venäjän viranomaisia parantamaan oloja vankiloissa ja pidätyskeskuksissa kansainvälisten normien mukaisiksi; kehottaa lopettamaan rauhanomaisten mielenosoittajien pidätykset ja oppositioon kohdistetut järjestelmälliset hyökkäykset Aleksei Navalnyin vapauttamista koskevien vaatimusten yhteydessä; painottaa, että kaikkiin Aleksei Navalnyin syytteeseenpanoon, tuomitsemiseen ja huonoon kohteluun osallistuneisiin henkilöihin olisi kohdistettava pakotteita EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän mukaisesti;

13.  muistuttaa Venäjän viranomaisia ja presidentti Putinia henkilökohtaisesti valtion päämiehenä, että he kantavat täyden vastuun Aleksei Navalnyin elämän ja ruumiillisen koskemattomuuden turvaamisesta ja että heidän on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet hänen fyysisen ja henkisen terveytensä ja hyvinvointinsa suojelemiseksi; kehottaa edelleen presidentti Putinia ja Venäjän viranomaisia tutkimaan Aleksei Navalnyin murhayritystä ja saattamaan siitä vastuussa olevat oikeuden eteen ja vastuuseen;

14.  pitää valitettavana Venäjän viranomaisten aikomusta julistaa Aleksei Navalnyin johtama korruption vastainen säätiö äärijärjestöksi; pitää viranomaisten aikomusta perusteettomana ja syrjivänä; pitää korruption torjuntaa ja halua osallistua vapaaseen ja moniarvoiseen julkiseen keskusteluun ja vaaliprosessiin jokaisen yksilön ja demokraattisen poliittisen organisaation luovuttamattomana oikeutena ja katsoo, että niillä ei ole mitään tekemistä äärinäkemysten kanssa;

15.  ilmaisee syvän solidaarisuutensa Venäjän demokraattisille voimille, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja vapaaseen yhteiskuntaan, sekä tukensa kaikille hyökkäysten ja tukahduttamistoimien kohteeksi joutuneille ihmisille ja järjestöille; kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan kaiken oppositioon, kansalaisyhteiskuntaan, tiedotusvälineisiin, ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolustajiin sekä maan muihin aktivisteihin kohdistuvan häirinnän, pelottelun ja hyökkäykset erityisesti ennen syksyllä 2021 pidettäviä parlamenttivaaleja; kannustaa EU:ta vetoamaan jatkuvasti Venäjään kaikkien kansainvälisten normien kanssa ristiriidassa olevien lakien kumoamiseksi tai muuttamiseksi; muistuttaa tukevansa voimakkaasti kaikkia ihmisoikeuksien puolustajia Venäjällä ja heidän työtään; kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden edustustoja maassa vahvistamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnalle ja käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä lisätäkseen tukeaan ihmisoikeuksien puolustajien työlle ja tarvittaessa helpottaakseen hätäviisumien myöntämistä ja tarjotakseen tilapäistä suojaa EU:n jäsenvaltioissa;

16.  kehottaa Venäjän viranomaisia kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta ja lopettamaan kaikenlaisen riippumattomien tiedotusvälineiden edustajiin, kuten tutkivaan journalistiin Roman Aniniin, kohdistuvan häirinnän ja painostuksen;

17.  kehottaa uudelleen EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita seuraamaan jatkossakin tiiviisti Venäjän federaation ihmisoikeustilannetta ja oikeustapauksia, joissa on mukana kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, toimittajia, oppositiopoliitikkoja ja aktivisteja, Aleksei Navalnyin tapaus mukaan luettuna;

18.  pitää valitettavana, että Venäjän tiedustelupalveluun kuuluvat henkilöt aiheuttivat Vrběticessa Tšekin tasavallassa sijaitsevan ammusvaraston räjähdyksen, joka loukkasi Tšekin suvereniteettia ja on vihamielinen teko, jota ei voida hyväksyä; tuomitsee vakavasti toimet, joilla pyritään horjuttamaan ja uhkaamaan EU:n jäsenvaltioita ja kehottaa Venäjää lopettamaan kaikki sellaiset toimet, saattamaan syylliset vastuuseen ja maksamaan korvauksia vuoden 2014 iskussa kuolleiden kansalaisten perheille; korostaa, että Euroopan unioni tukee Tšekin tasavaltaa, ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa toteuttamaan asianmukaisia vastatoimia, mukaan lukien kohdennettujen pakotteiden laajentaminen; ilmaisee syvän solidaarisuutensa Tšekin tasavallan kansalle ja viranomaisille Venäjän EU:n alueella tekemän hyökkäyksen ja 20 tšekkiläisen diplomaatin perusteettoman ja suhteettoman karkottamisen johdosta; ilmaisee tukensa Tšekin viranomaisten päätökselle tasata Venäjän suurlähetystön henkilöstön määrä Tšekissä yhtä suureksi kuin Tšekin tasavallan suurlähetystön henkilöstön määrä on Venäjällä; tuomitsee Venäjän federaation Tšekin tasavallalle sittemmin esittämät uhkaukset ja ilmaisee arvostavansa kaikkia EU:n jäsenvaltioiden hallitusten osoittamia tuki- ja solidaarisuustoimia ja kaikkia jo tarjottuja diplomaattisia palveluja; kehottaa EU:n jäsenvaltioita koordinoidusti karkottamaan venäläisiä diplomaatteja Skripalien tapauksen esimerkin mukaisesti;

19.  tuomitsee Kremlin tuen epädemokraattisille sortohallinnoille maailmanlaajuisesti, kuten Iranille, Pohjois-Korealle, Venezuelalle, Syyrialle ja Valko-Venäjälle; on syvästi huolissaan Venäjällä asuvien valkovenäläisten pidätysten, sieppausten ja karkotusten kasvavasta määrästä, mukaan lukien oppositioon kuuluvan valkovenäläisen kansanrintaman puheenjohtajan tapaus ja tavalliset kansalaiset, jotka tukivat aktiivisesti Valko-Venäjän rauhanomaisia mielenosoituksia; on erityisen huolissaan Venäjän tukemasta kampanjasta, jonka kohteena ovat EU:n kansalliset vähemmistöjärjestöt Valko-Venäjällä, mukaan lukien niistä suurin, Valko-Venäjän puolalaisten liitto;

20.  tuomitsee Venäjän lehdistön propagandan ja disinformaation ja niiden vihamielisen levittämisen EU:n alueelle sekä erityisesti ne Venäjän trollitehtaat, jotka tällä hetkellä loukkaavat Tšekin tasavaltaa väittämällä, että kyseessä on Yhdysvaltojen etuja palveleva satelliitti eikä suvereeni maa, jolla on riippumattomat tietopalvelut; tuomitsee Venäjän sotilasvakoiluun yhdistetyt kyberhyökkäykset Tšekin strategista valtionhallintoviranomaista vastaan;

21.  toistaa, että EU:n jäsenvaltioiden yhtenäisyys on paras tapa estää Venäjää toteuttamasta epävakautta aiheuttavia ja kumouksellisia toimia Euroopassa; kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan kantojaan ja toimiaan suhteessa Venäjään ja puhumaan yhdellä äänellä; vaatii jäsenvaltioita puhumaan Euroopan neuvoston ministerikomiteassa yhdellä äänellä siitä, että Venäjä jättää edelleen noudattamatta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita; toteaa, että EU:n olisi pyrittävä tekemään tiiviimpää yhteistyötä erityisesti Naton ja Yhdysvaltojen kaltaisten samanmielisten kumppaneiden kanssa ja käyttämään kaikkia kansainvälisellä tasolla käytössä olevia keinoja torjuakseen tehokkaasti Venäjän jatkuvia häirintätoimia, yhä aggressiivisempia disinformaatiokampanjoita ja kansainvälisen oikeuden vakavia loukkauksia, jotka uhkaavat Euroopan turvallisuutta ja vakautta;

22.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita vastaamaan oikea-aikaisesti ja päättäväisesti Venäjän tiedustelupalvelun häiritseviin toimiin EU:n alueella ja koordinoimaan tiiviisti oikeasuhteiseen vastaukseensa liittyviä toimia transatlanttisten kumppaneiden kanssa; suosittelee, että jäsenvaltiot tehostavat yhteistyötä vastatiedustelussa ja tietojen jakamisessa;

23.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa laatimaan uuden strategisen lähestymistavan EU:n ja Venäjän suhteisiin, jotta voidaan tukea paremmin kansalaisyhteiskuntaa, vahvistaa ihmisten välisiä yhteyksiä Venäjän kansalaisten kanssa, luoda selkeät raja-arvot Venäjän valtiollisten toimijoiden kanssa tehtävälle yhteistyölle, käyttää teknologisia standardeja ja avointa internetiä vapaiden tilojen tukemiseen ja sortoteknologioiden rajoittamiseen sekä osoittaa solidaarisuutta EU:n itäisiä kumppaneita kohtaan muun muassa turvallisuuskysymyksissä ja konfliktien rauhanomaisessa ratkaisemisessa; painottaa, että Venäjän kanssa käytävän vuoropuhelun on perustuttava kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;

24.  on erittäin huolissaan siitä, että Venäjän viranomaiset rajoittavat edelleen riippumattomien media-alustojen sekä yksittäisten toimittajien ja muiden mediatoimijoiden työtä; tuomitsee tässä yhteydessä jyrkästi päätöksen nimetä riippumaton Meduza-tiedotusväline ”ulkomaiseksi agentiksi”;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille (Verkhovna Rada) sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja valtionduumalle.

(1) EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.
(2) EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 26. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö