Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0227/2021

Разисквания :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Гласувания :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0160

Приети текстове
PDF 163kWORD 53k
Четвъртък, 29 април 2021 г. - Брюксел
Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия
P9_TA(2021)0160RC-B9-0227/2021

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2021 г. относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 20 януари 2016 г. относно подкрепата за мирния процес в Колумбия(1),

–  като взе предвид Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна(2), подписано в Брюксел на 26 юли 2012 г., както и Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване(3), подписано на 2 декември 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, от 1 октомври 2015 г., с което Еймън Гилмор беше назначен за специален пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия,

–  като взе предвид окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и изграждане на стабилен и траен мир между националното правителство на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), подписано на 24 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно мисията на ООН за проверка в Колумбия, и по-специално доклада от 26 март 2021 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 10 февруари 2021 г. относно положението с правата на човека в Колумбия,

–  като взе предвид съвместното изявление от 9 февруари 2021 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Жозеп Борел и члена на Комисията Янез Ленарчич относно решението на Колумбия да предостави статут на временна закрила за мигрантите от Венесуела, както и изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 26 февруари 2021 г. относно насилието срещу защитниците на правата на човека в Колумбия,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че през ноември 2021 г. Колумбия ще отбележи петата годишнина от подписването на окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и за изграждане на стабилен и траен мир между правителството на Колумбия, ръководено от президента Хуан Мануел Сантос, и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), което сложи край на конфликт, продължил повече от 50 години, и представлява значителна стъпка в изграждането на стабилен и траен мир в страната; като има предвид, че Колумбия запази своята демократична цялост въпреки продължителните периоди на изключително насилие;

Б.  като има предвид, че според прогнози на Конституционния съд на Колумбия ще са необходими най-малко 15 години, за да се изпълнят окончателното споразумение, десетгодишният план за единната пътна карта и настоящият четиригодишен многогодишен план за инвестиции за мир с ресурси в размер на почти 11,5 милиарда щатски долара;

В.  като има предвид, че президентът на Колумбия Иван Дуке и председателят на партията „Comunes“ (бившата партия ФАРК) Родриго Лондоньо се срещнаха на 10 март 2021 г., за да обсъдят състоянието на изпълнението на окончателното споразумение; като има предвид, че по време на диалога, проведен със съдействието на специалния представител на генералния секретар на ООН за Колумбия и ръководител на мисията на ООН за проверка в Колумбия, двете страни потвърдиха ангажимента си по отношение на окончателното споразумение и се споразумяха да работят съвместно за изготвянето на пътна карта за останалата част от предвидения срок за неговото цялостно изпълнение, както и за удвояване на усилията, които ще положат за засилване на реинтеграцията и гаранциите за сигурност на бившите бойци;

Г.  като има предвид, че бивши партизани бойци също напредват в процеса си на реинтеграция в цивилния живот, и като има предвид, че правната и конституционна система в Колумбия приема точни реформи, за да гарантира изпълнението на ангажиментите по споразумението и изграждането въз основа на тях на бъдещето на страната;

Д.  като има предвид, че в окончателното споразумение страните се договориха да създадат Специална юрисдикция за постигане на мир (JEP), включително прилагането на Всеобхватна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения, както и споразумения относно обезщетенията за жертвите, наред с други, както се потвърждава в доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле от 10 февруари 2021 г.; като има предвид, че Колумбия е изправена пред сложни предизвикателства при цялостното изпълнение на окончателното споразумение, утежнени от ситуацията с COVID-19 и пристигането и приемането на мигранти от Венесуела;

Е.  като има предвид, че на 26 януари 2021 г. JEP обяви първото си важно решение, като повдигна обвинение срещу осем водещи лидери на бившата партия ФАРК за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, което до момента е най-еднозначният резултат от правосъдието в условията на преход в страната; като има предвид, че тя също така потвърди напредъка в разследването на т.нар. „фалшиви положителни резултати“; като има предвид, че в същото време JEP е започнала действия за напредък в установяването на постоянен и безпрепятствен диалог с местните органи;

Ж.  като има предвид, че продължава да се бележи значителен напредък, който е пример за преобразуващия потенциал на мирното споразумение, включващо за първи път специфични аспекти, свързани с пола; като има предвид, че следва да има по-голям напредък във Всеобхватната програма за гаранции за жените лидери, защитниците на правата на човека и програмите за подкрепа на жените и момичетата, които са жертви на насилие, включително изнасилване и отвличане; като има предвид, че с оглед на взаимосвързания характер на различните глави на споразумението е от изключително значение аспектите, свързани с пола, да бъдат активно интегрирани във всички области;

З.  като има предвид, че въпреки факта, че мирните преговори доведоха до значително намаляване на броя на смъртните случаи и на насилието в Колумбия, влошаването на положението със сигурността в различни региони на Колумбия се счита като цяло за пречка пред мирния процес, с обезпокоително нарастване на насилието, насилствените изчезвания, отвличанията и убийствата на социални лидери и лидери на коренното население, бивши бойци на ФАРК и защитници на правата на човека, съгласно докладите на ООН; като има предвид, че силите за сигурност също са обект на нападения и насилие;

И.  като има предвид, че мисията на ООН за проверка потвърди убийството на 73 бивши бойци през 2020 г., с което броят на бившите бойци, убити след подписването на мирното споразумение през 2016 г., достигна 248; като има предвид, че Службата на Върховния комисар по правата на човека (СВКПЧ) получи информация относно убийството на 120 защитници на правата на човека през изминалата година, като 53 от тези случаи бяха потвърдени; като има предвид, че освен това през 2020 г. тя е регистрирала 69 инцидента с голям брой жертви сред цивилното население, което е довело до смъртта на 269 цивилни лица, включително 24 деца и 19 жени; като има предвид, че ООН докладва, че са необходими по-големи усилия за прилагането на мирното споразумение;

Й.  като има предвид, че генералният секретар на ООН определи като приоритети справянето с продължаващото насилие срещу бивши бойци, засегнатите от конфликти общности, социалните лидери и защитниците на правата на човека, както и необходимостта от засилване на устойчивостта на процеса на реинтеграция, консолидирането на интегрирано държавно присъствие в засегнатите от конфликти райони, засилването на конструктивния диалог между страните като средство за насърчаване на изпълнението на мирното споразумение и необходимостта от укрепване на условията за помирение между страните;

К.  като има предвид, че през 2017 г. колумбийското правителство започна официални мирни преговори с Армията за национално освобождение (АНО); като има предвид, че през януари 2019 г., обаче, малко след като АНО взриви кола бомба в полицейска академия в Богота, при което загинаха 22 души, правителството на президента Иван Дуке прекрати мирните преговори; като има предвид, че в някои департаменти продължава динамиката на конфликтите с участието на АНО, включително сблъсъците с други незаконни въоръжени участници и със силите за обществена сигурност; като има предвид, че правителството настоява, че възможността за възобновяване на преговорите зависи от прекратяването на насилствените действия от страна на АНО, включително отвличането, набирането на деца и разполагането на мини, докато АНО поддържа позицията си, че всяко подобно искане от страна на правителството трябва да бъде разгледано на масата за преговори;

Л.  като има предвид, че важното решение, взето от президента на Колумбия Иван Дуке Маркес, да прояви солидарност, като предложи статут на временна закрила и като узакони приблизително 1 800 000 мигранти от Венесуела, пребиваващи в страната, чрез временни разрешения за миграция, ще им даде възможност да се регистрират и ще подобри достъпа им до държавни услуги, като здравеопазване и образование, както и социално-икономическата им интеграция, като по този начин се намали тяхната уязвимост; като има предвид, че Колумбия и Венесуела споделят повече от 2 000 километра пропусклива граница; като има предвид, че границата между Колумбия и Венесуела се състои главно от гъста гора и труден терен, което ги прави склонни към незаконни дейности и организирана престъпност;

М.  като има предвид, че Доверителният фонд на ЕС за Колумбия мобилизира 128 милиона евро от бюджета на ЕС, 21 държави членки, Чили и Обединеното кралство; като има предвид, че на 22 януари 2021 г. неговият пети стратегически комитет определи бъдещите стратегически насоки;

Н.  като има предвид ключовата роля на гражданското общество в подкрепа на мира, което включва организации за защита на правата на човека, организации на жените, селски общности, африкано-колумбийски общности и общности на коренното население, които са разработили многобройни инициативи и предложения на местно, регионално и национално равнище;

О.  като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат от 2013 г. насам рамка за тясно политическо, икономическо и търговско сътрудничество, създадена по силата на Меморандума за разбирателство от ноември 2009 г. и Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само подобряване на икономическите отношения между страните по споразумението, но също така укрепване на мира, демокрацията, зачитането на правата на човека, устойчивото развитие и благосъстоянието на техните граждани; като има предвид, че Колумбия е стратегически партньор и е от ключово значение за регионалната стабилност; като има предвид, че ЕС и Република Колумбия създадоха рамка за участието на Република Колумбия в операции на Европейския съюз за управление на кризи, която влезе в сила на 1 март 2020 г.;

П.  като има предвид, че тези тесни връзки обхващат и области на международно сътрудничество по многостранни въпроси от общ интерес, например борбата за мир и борбата с тероризма и трафика на наркотици;

1.  отново изразява своята подкрепа за мирното споразумение в Колумбия и приветства проведения неотдавна диалог между страните, като отчита техните политически усилия, реализъм и постоянство; отново изразява своята готовност да продължи да предоставя всяка възможна политическа и финансова помощ в подкрепа на цялостното изпълнение на мирното споразумение, да съпътства етапа след конфликта, в който участието на местните общности и организациите на гражданското общество продължава да е от съществено значение, и да вземе надлежно предвид приоритетите, изразени от жертвите по отношение на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за недопускане на повторни нарушения; отново изразява своята солидарност с всички жертви;

2.  подчертава, че Колумбийското мирно споразумение често се цитира като модел в целия свят поради решимостта му да се справи с проблемите, довели до конфликта, и да се съсредоточи основно върху правата и достойнството на жертвите; припомня, че всички части на такова сложно и новаторско споразумение трябва да бъдат приложени, тъй като те са взаимообвързани при преодоляването на първопричините за конфликта; призовава колумбийското правителство да продължи да отбелязва напредък в прилагането на всички аспекти на мирното споразумение;

3.  приветства напредъка, постигнат от Колумбия в области като интегрираната реформа на селските райони, програмите за развитие на селските райони (PDET), защитата на правата на жертвите, решаването на проблема с незаконните наркотици, заместването на незаконни култури, реституцията на земя и повторното включване на бивши бойци, и насърчава полагането на допълнителни усилия за изпълнение на всички аспекти на мирното споразумение, по-специално тези социално-икономически области, в които е постигнат по-малък напредък; подчертава колко е важно мирният процес да бъде придружен от решителни усилия за борба с неравенството и бедността, включително чрез намиране на справедливи решения за хората и общностите, принудени да напуснат земите си; счита, че трябва да се предостави специална подкрепа за групите, засегнати непропорционално от конфликта, като например колумбийците от африкански произход и коренното население; признава работата на териториалните съвети за мир, помирение и съвместно съществуване;

4.  подчертава основната и историческа роля на Плановете за развитие с териториален подход (PDET), формулирани от общностите в 170-те общини, които са най-силно засегнати от изоставяне, бедност и насилие;

5.  приветства всички действия, които вече са предприети от Специалната юрисдикция за постигане на мир с цел създаване на бъдеще, в основата на което е изграждането на мира и липсата на безнаказаност, и призовава Специалната юрисдикция да продължи да полага значителни усилия, въпреки многобройните предизвикателства, включително забавянето на прилагането на законодателството; призовава колумбийските органи да запазят автономността и независимостта на Цялостната система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения и да я защитават като съществен принос за постигането на устойчив и траен мир;

6.  осъжда убийствата на защитници на правата на човека, бивши бойци на ФАРК, социални лидери и лидери на коренното население, както и насилието срещу тях; подчертава, че справянето с продължаващото насилие срещу тях е едно от основните предизвикателства в Колумбия; отбелязва, че конфликтът е ескалирал в селските райони на страната, и изразява съжаление във връзка с насилието, причинено главно в тези райони от незаконни въоръжени групировки и организираната престъпност, свързана с трафика на наркотици и незаконния добив на полезни изкопаеми; отбелязва, че са докладвани няколко случая на принудително разселване, насилствено набиране, сексуално насилие срещу деца и жени, масови убийства, изтезания и други жестокости, нападения срещу етнически общности и органи, както и че са засегнати публичните органи; призовава за бързи и задълбочени разследвания и подвеждане под отговорност на виновните лица; насърчава колумбийската държава да увеличи и да гарантира защитата и безопасността на всички социални и политически лидери, социални активисти и защитници на околната среда и селските общности; разглежда с особена загриженост проблемната ситуация в департамента Каука, както е посочено в декларацията на ООН;

7.  признава усилията за борба с престъпността на организирани въоръжени групировки и други организации; подчертава необходимостта от предприемане на спешни мерки за повишаване на защита и поради това призовава за по-интегрирано държавно присъствие в териториите и за приемане, от страна на Националната комисия за гаранции за сигурност, на публична политика за разформироване на престъпните организации; с оглед на това приветства Стратегическия план за сигурност и защита за реинтеграция на лицата;

8.  приветства удължаването до 2031 г. на срока на действие на Закона за жертвите и увеличаването на неговия бюджет в полза на повече от девет милиона човека, регистрирани в Единния регистър на жертвите, както и ефективното политическо участие на ФАРК (понастоящем партията „Comunes“) и напредъка, постигнат при реинтегрирането на близо 14 000 бивши бойци; приветства факта, че правителството е закупило земята на седем от 24-те бивши Териториални области за обучение и реинтеграция (TATR) и подчертава разполагането на сили за сигурност в тях, в допълнение към мерките за социална закрила, които обхващат повече от 13 000 бивши бойци;

9.  признава усилията на колумбийските институции и ги насърчава да постигнат по-голям напредък в гарантирането на пълното и постоянно спазване на правата на човека, в съответствие с неговото задължение да гарантира безопасността на своите граждани; подчертава намаляването на процента на убийствата, който е спаднал от 25 на 23,7 на 100 000 души население между 2019 г. и 2020 г., както е отчетено в доклада на Върховния комисар на ООН по правата на човека; признава ангажимента на правителството за закрила на социалните лидери, защитниците на правата на човека и бившите бойци, както и отдалечените общности;

10.  изразява загриженост, че въпреки задължението им да предоставят информация относно маршрутите за трафик на наркотици и източниците на финансиране, които подкрепят престъпните групировки, атакуващи защитници, лидери и бивши бойци, до момента бившите партизани не са я предоставили; отбелязва също така загрижеността си, че крайният срок, определен за доставката на активите на бившата ФАРК за обезщетяване на жертвите, изтече на 31 декември 2020 г., и че са доставени само 4% от договорената сума;

11.  насърчава правителството да приеме всички необходими мерки в настоящия икономически контекст, за да насърчи структурни промени, съгласно препоръките на ООН, които биха спомогнали за подобряване на цялостната ситуация и за максимално увеличаване на потенциала на мирното споразумение за положителна промяна на положението с правата на човека в Колумбия; призовава гражданските организации да сътрудничат за възстановяването на съжителството в условията на помирение в Колумбия;

12.  отново заявява, че насилието не е законен метод на политическа борба, и призовава всички, които са имали това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания, в това число, като първа стъпка, с окончателното слагане на оръжията, и да защитават своите идеи и стремежи, като спазват демократичните стандарти и принципите на правовата държава; в този смисъл призовава АНО, включена от ЕС в списъка на терористичните организации, и дисидентските групи на ФАРК да сложат край на насилието и терористичните нападения срещу населението на Колумбия и да се ангажират твърдо и решително, без по-нататъшно забавяне, с мира в Колумбия;

13.  подчертава напредъка, постигнат по отношение на разчистването на 129 общини от противопехотни мини и удължаването на крайния срок за тяхното премахване до 2025 г.;

14.  приветства забележителната и безпрецедентна стъпка, предприета от Колумбия за предоставяне на статут на временна закрила на приблизително 1 800 000 мигранти от Венесуела, пребиваващи в страната, което ще допринесе за гарантиране на упражняването и защитата на техните права на човека и за намаляване на човешкото страдание на мигрантите от Венесуела в Колумбия, като същевременно се предоставят възможности за по-добро подпомагане, включително ваксинация срещу COVID-19, закрила и социална интеграция; изразява надежда, че инициативата на ЕС за принос към регионалните усилия за справяне с миграционната криза ще проправи пътя за по-силна подкрепа в съответствие с изключителната солидарност на Колумбия и призовава другите членове на международната общност да се обединят, за да подкрепят Колумбия в този процес; призовава за засилване на реакцията за намиране на политическо и демократично решение на кризата във Венесуела;

15.  призовава Комисията и Европейския съвет да удвоят своята политическа и финансова подкрепа за Колумбия в рамките на новите инструменти за сътрудничество през новия бюджетен период;

16.  изтъква приноса на ЕС, по-специално чрез Европейския фонд за мир в Колумбия, който съсредоточава своите ресурси върху Цялостната реформа на селските райони и реинтеграцията, като поставя акцент върху програмите PDET и формализирането на собствеността върху земята;

17.  подчертава участието на частния сектор в подкрепа на жертвите, повторната интеграция, заместването на незаконни култури и 170-те общини, обхванати от плановете PDET; изисква от Комисията да задълбочи взаимодействието между търговското споразумение и новите инструменти за сътрудничество, насочени към гарантиране на достъп до европейския пазар, обмен и инвестиции, за да се гарантира устойчивостта на производствените проекти, доходите на населението бенефициер и да се намали тяхната уязвимост по отношение на престъпността и незаконните икономики;

18.  счита, че успешното изпълнение на мирното споразумение от 2016 г., като принос към световния мир и стабилност, ще продължи да бъде ключов приоритет на засилените двустранни отношения чрез Меморандума за разбирателство, одобрен от Съвета през януари; в същия дух насърчава по-нататъшното сътрудничество между ЕС и Колумбия с цел подобряване на поминъка както на колумбийските граждани, така и на гражданите на ЕС чрез засилване на полезните взаимодействия между търговското партньорство между ЕС и Колумбия и мирното споразумение; подкрепя удължаването на мандата на специалния пратеник за мир в Колумбия;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на Съвета на ЕС, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и правителството и конгреса на Колумбия.

(1) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 79.
(2) ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 3.
(3) ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност