Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2654(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0234/2021

Texte depuse :

B9-0234/2021

Dezbateri :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Voturi :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0162

Texte adoptate
PDF 132kWORD 49k
Joi, 29 aprilie 2021 - Bruxelles
Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19
P9_TA(2021)0162B9-0234/2021

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2021 referitoare la accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19 (2021/2654(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 și 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 17 martie 2021 privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) COM(2021)0130,

–  având în vedere actualul Regulament sanitar internațional,

–  având în vedere Recomandarea (UE) 2020/1595 a Comisiei din 28 octombrie 2020 privind strategiile de testare pentru COVID-19, inclusiv utilizarea testelor antigenice rapide(1),

–  având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(2),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 ianuarie 2021 privind un cadru comun pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor pentru COVID-19 în UE(3),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât orice cetățean al UE are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de măsurile adoptate în vederea aplicării acestora(4);

B.  întrucât testarea eficientă este considerată un instrument decisiv pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2 și a variantelor sale care pun probleme, pentru detectarea infecțiilor și limitarea izolării și a măsurilor de carantină, și va continua să aibă un rol esențial în facilitarea liberei circulații a persoanelor și în asigurarea transportului transfrontalier și a prestării transfrontaliere de servicii în timpul pandemiei;

C.  întrucât, pentru monitorizarea situației epidemiologice și detectarea rapidă a apariției altor variante a SARS-CoV-2, sunt indispensabile capacități suficiente de testare și secvențiere;

D.  întrucât Comisia a propus un pachet legislativ pentru o Uniune Europeană a sănătății;

E.  întrucât accesibilitatea și abordabilitatea prețurilor acestor teste diferă foarte mult de la un stat membru la altul, în special în ceea ce privește disponibilitatea testelor gratuite pentru forța de muncă din prima linie, inclusiv pentru lucrătorii din sectorul sănătății, din școli, universități și centre de îngrijire a copiilor;

F.  întrucât Comisia a propus un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea unui certificat interoperabil de vaccinare, testare sau vindecare, în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (certificatul UE COVID-19);

G.  întrucât certificatul UE COVID-19 ar facilita libera circulație a cetățenilor și rezidenților UE; întrucât multe state membre încă impun persoanelor care intră pe teritoriul lor să efectueze, înainte sau după sosire, un test COVID-19;

H.  întrucât nu toți cetățenii și rezidenții UE vor fi vaccinați până la intrarea în vigoare a regulamentului privind certificatul UE COVID-19, fie pentru că nu li s-a oferit încă vaccinul, fie pentru că nu pot sau nu doresc să fie vaccinați și, prin urmare, vor avea nevoie de certificate care să ateste testarea sau vindecarea pentru a putea circula liber;

I.  întrucât testele de amplificare a acizilor nucleici (NAAT) incluse în lista stabilită pe baza recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021 fac parte integrantă din certificatele UE COVID-19 preconizate;

J.  întrucât costul testelor, condițiile de muncă precare și accesul limitat la protecție juridică fac ca lucrătorii sezonieri să se confrunte cu probleme majore în ceea ce privește testarea și autoizolarea în interesul sănătății publice;

K.  întrucât criza provocată de pandemie a afectat în mod disproporționat persoanele vulnerabile, minoritățile etnice, rezidenții din centrele de îngrijire, serviciile din centrele rezidențiale pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele fără adăpost; întrucât populațiile vulnerabile sunt expuse unui pericol mai mare de discriminare financiară dacă nu au posibilitatea de a face teste gratuite;

L.  întrucât o testare eficientă este și una dintre componentele esențiale ale strategiei care vizează stimularea redresării economice și facilitarea desfășurării activităților educaționale și sociale în condiții normale în statele membre, astfel încât libertățile fundamentale să poată fi exercitate întru totul;

M.  întrucât toate statele membre oferă gratuit cetățenilor și rezidenților lor vaccinuri împotriva COVID-19, dar numai unele oferă și testare gratuită; întrucât cetățenii și rezidenții din alte state membre trebuie adesea să plătească prețuri ridicate pentru testele COVID-19, ceea ce face această opțiune imposibilă pentru unii și comportă riscul de a crea discriminare pe motivul statutului socioeconomic;

N.  întrucât, pentru a evita inegalitățile și discriminarea între cetățenii și rezidenții UE vaccinați și cei nevaccinați, atât testarea, cât și vaccinarea ar trebui să fie gratuite;

O.  întrucât certificatele de testare eliberate de statele membre în conformitate cu certificatul UE COVID-19 ar trebui să fie acceptate de acele state membre care cer dovada unui test pentru infectarea cu COVID-19 în contextul restricțiilor privind libera circulație instituite pentru a limita răspândirea virusului;

P.  întrucât ar trebui puse la dispoziție într-un singur loc informații clare și simple despre disponibilitatea testelor COVID-19 în toate statele membre, precum și despre prețuri, dacă testarea nu este gratuită;

Q.  întrucât insuficiența capacităților de testare și problema costurilor ridicate ale testelor COVID-19 reprezintă o piedică pentru combaterea efectivă a pandemiei și constituie un obstacol major în calea liberei circulații în interiorul UE în scopuri profesionale, recreative, de reîntregire a familiei și altele;

R.  întrucât 17 milioane de cetățeni ai UE lucrează sau locuiesc în afara statului membru de origine și întrucât mai multe milioane locuiesc în zone periferice și de frontieră și trebuie să treacă granița regulat, adesea chiar zilnic; întrucât și acești cetățeni sunt afectați în mod disproporționat de dificultatea și costul testării; întrucât cerințele de testare și carantină continuă să provoace întârzieri și să crească costul transportului transfrontalier de bunuri și al furnizării de servicii fizice transfrontaliere;

S.  întrucât și alți călători se pot confrunta cu diferite obstacole, printre care barierele financiare sau exigențe complicate din cauza cerințelor de testare pentru COVID-19;

T.  întrucât, în actuala pandemie, au fost luate o gamă largă de măsuri, chiar și măsuri excepționale, pentru a sprijini publicul larg și economia UE;

U.  întrucât libera circulație este, în principiu, un drept al tuturor cetățenilor UE, iar în perioade de criză, trebuie luate toate măsurile pentru ca toți europenii să beneficieze în mod egal de acest drept;

V.  întrucât Comisia a achiziționat în comun vaccinuri împotriva COVID-19 în numele tuturor statelor membre, asigurând accesibilitatea și reducând prețurile pentru toți;

W.  întrucât Comisia a semnat, pe 18 decembrie 2020, un contract-cadru cu Abbott și Roche pentru achiziționarea a peste 20 milioane de teste antigenice rapide pe care le-a pus la dispoziția tuturor statelor membre;

X.  întrucât, în cazuri excepționale, intervenția (temporară) pe piață este necesară și justificată pentru a elimina obstacolele din calea liberei circulații pe piața unică, pentru a asigura o concurență loială și pentru a garanta furnizarea produselor și serviciilor esențiale;

1.  invită statele membre să asigure teste universale, accesibile, rapide și gratuite, pentru a garanta dreptul la liberă circulație în interiorul UE, fără discriminare pe motive de mijloace economice sau financiare în contextul certificatului UE COVID-19, în conformitate cu articolul 3 din mandatul Parlamentului pentru negocierile referitoare la propunerea privind un certificat verde digital(5); subliniază pericolul discriminării financiare la care ar fi supuși, în caz contrar, cetățenii și rezidenții UE neimunizați în momentul în certificatul UE COVID-19 va fi operațional;

2.  invită statele membre să asigure testarea gratuită în special pentru forța de muncă din prima linie, inclusiv pentru personalul medical și pacienți, precum și în școli, universități și centre de îngrijire a copiilor;

3.  invită Comisia și statele membre să introducă un plafon temporar al prețurilor pentru testele COVID-19 care nu sunt făcute pentru a obține un certificat UE COVID-19 sau în cazurile menționate la punctul 2;

4.  subliniază că certificatele UE COVID-19 bazate pe un test NAAT nu trebuie să cauzeze inegalități și diviziuni sociale suplimentare; subliniază că un acces corect și echitabil la teste este imperativ;

5.  solicită insistent statelor membre ca, între timp, să aplice Recomandarea (UE) 2020/1595 a Comisiei pentru a asigura o abordare comună și strategii de testare mai eficiente în întreaga UE, precum și să aplice integral Regulamentul privind certificatul UE COVID-19 după ce va fi adoptat;

6.  invită Comisia și statele membre să asigure o finanțare suficientă și să își continue eforturile în cadrul incubatorului Autorității europene de pregătire și răspuns în situații de urgență în domeniul sănătății (HERA), pentru a dezvolta teste inovatoare neinvazive pentru copii și grupuri vulnerabile, inclusiv pentru variantele virusului;

7.  subliniază că Comisia și statele membre ar trebui să dea dovadă de un angajament mai ferm în a-și proteja cetățenii și rezidenții, al căror drept la liberă circulație nu trebuie să depindă de statutul lor socioeconomic;

8.  invită Comisia să-și mobilizeze resursele pentru a facilita o transpunere în practică justă și nediscriminatorie financiar a certificatului interoperabil al UE pentru COVID-19;

9.  invită statele membre și Comisia să achiziționeze în comun kituri de teste de diagnosticare și să semneze contracte comune cu laboratoarele de analize medicale pentru a crește capacitatea de testare pentru COVID-19 la nivelul UE; subliniază că este necesar un nivel ridicat de transparență și control în privința achizițiilor publice din domeniul medical; subliniază că este extrem de important ca Comisia să rezerve un buget suficient pentru achiziționarea echipamentelor menționate la acest punct, pentru a putea acționa rapid și convingător;

10.  salută faptul că Comisia a introdus mai multă flexibilitate pentru a accelera formalitățile vamale și a scuti de TVA kiturile de testare pentru COVID-19;

11.  invită statele membre să permită personalului medical și operatorilor instruiți să colecteze datele testărilor și să le raporteze autorităților competente; subliniază importanța adaptării capacității de testare în funcție de cele mai recente date epidemiologice și subliniază că toate rezultatele testelor ar trebui raportate, chiar dacă sunt efectuate în centre sau în medii de testare neacreditate;

12.  solicită Comisiei să susțină statele membre prin activarea Instrumentului pentru sprijin de urgență, pentru a acoperi costurile testărilor pentru COVID-19, solicitând contribuții voluntare din partea statelor membre, alocând finanțare suplimentară pentru acordurile de achiziție în avans și asigurându-se că vaccinarea este gratuită; se așteaptă ca acest efort comun să fie folosit ca sursă de inspirație pentru a extinde testele gratuite pentru cetățenii și rezidenții UE;

13.  invită Comisia să comunice informații clare privind disponibilitatea testărilor și centrele de testare COVID-19 în toate statele membre pe site-ul UE „Re-open” și să creeze rapid o aplicație care să ajute utilizatorii să găsească locul unde se află cel mai apropiat centru de testare COVID-19; invită Comisia să facă aceste informații ușor accesibile printr-o interfață de programare a aplicațiilor, astfel încât operatorii de turism să le poată transmite cu ușurință clienților lor;

14.  solicită insistent statelor membre să mărească capacitățile de testare în întreaga UE, atât pentru testele NAAT, cât și pentru testele antigenice rapide, în special în nodurile principale de transport și în destinațiile turistice, inclusiv în regiunile îndepărtate și insulare și în regiunile de frontieră, prin utilizarea unor unități mobile de testare și prin folosirea în comun a echipamentelor de laborator;

15.  solicită Comisiei să sprijine autoritățile naționale pentru a înființa centre de testare de proximitate;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 360, 30.10.2020, p. 43.
(2) JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
(3) JO C 24, 22.1.2021, p. 1.
(4) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
(5) Texte adoptate, P9_TA(2021)0145.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate