Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 9. února 2021 - Brusel
 Žádost, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity
 Evropská centrální banka: jmenování místopředsedy Rady dohledu
 Kontrola nabývání a držení zbraní ***I
 Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: požadavkv na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní podpora na rozvoj venkova v roce 2021
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: podpora odvětví ovoce a zeleniny a odvětví vína v souvislosti s pandemií COVID-19
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: změna regulačních technických norem, pokud jde o lhůtu, od kdy se začnou uplatňovat některé postupy řízení rizik za účelem výměny kolaterálu
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: změna regulačních technických norem, pokud jde o den, kdy u určitých druhů smluv nabývá účinnosti povinnost clearingu
Texty (49 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí