Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 9. februar 2021 - Bruxelles
 Anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet
 Udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
 Kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben ***I
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning: Krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: EU-støtte til udvikling af landdistrikterne i 2021
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: støtte til frugt- og grøntsagssektoren og til vinsektoren i forbindelse med covid-19-pandemien
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: ændring af tekniske standarder for så vidt angår tidspunktet for, hvornår visse risikostyringsprocedurer begynder at finde anvendelse med henblik på udveksling af sikkerhedsstillelse
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Ændring af reguleringsmæssige tekniske standarder for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen får virkning for visse aftaletyper
Tekster (47 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik