Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Álvaro Amaro
 Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων ***I
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ποσά στήριξης της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη το 2021
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: στήριξη για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και για τον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση των τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής ορισμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου για τους σκοπούς της ανταλλαγής ασφαλειών
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
Κείμενα (81 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου