Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 9 februari 2021 - Brussel
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro
 Europese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht
 Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I
 Geen bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: steun van de Unie voor plattelandsontwikkeling in 2021
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: steun voor de sector groenten en fruit en voor de wijnsector, in verband met de COVID-19-pandemie
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: wijziging van de technische reguleringsnormen wat betreft het tijdstip waarop bepaalde risicobeheerprocedures van toepassing worden met het oog op de uitwisseling van zekerheden
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: wijziging van de technische normen wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten
Teksten (50 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid