Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел
 Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I
 Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.
 Нов план за действие за кръгова икономика
 Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора
 Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила
 Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.
 Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите
 Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта
Текстове (762 kb)
Правна информация - Политика за поверителност