Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
 Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ***I
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2020
 Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
 Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
 Εφαρμογή του άρθρου 43 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
 Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2016-2018
 Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων
 Ο αντίκτυπος της νόσου Covid-19 στη νεολαία και στον αθλητισμό
Κείμενα (793 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου