Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 10 Feabhra 2021 - Brussels
 An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunú ***I
 An Banc Ceannais Eorpach - tuarascáil bhliantúil 2020
 Plean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach
 Cur chun feidhme na Treorach maidir le Frithgháinneáil
 Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
 Rochtain phoiblí ar dhoiciméid do na blianta 2016-2018
 Éagothromaíochtaí a laghdú agus béim ar leith á leagan ar bhochtaineacht lucht oibre
 Tionchar COVID-19 ar an óige agus ar an spórt
Téacsanna (490 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais