Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2021. gada 10. februāris - Brisele
 Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide ***I
 Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats
 Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns
 Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
 Patvēruma procedūru direktīvas 43.panta īstenošana
 Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā
 Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
 Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu
Teksti (435 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika