Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela
 Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ***I
 Europejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020
 Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
 Wdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi
 Wykonanie art. 43 dyrektywy w sprawie procedury azylowej
 Publiczny dostęp do dokumentów na lata 2016–2018
 Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
 Wpływ COVID-19 na młodzież i sport
Teksty (460 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności