Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel
 Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I
 Europeiska centralbanken - årsrapport 2020
 Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
 Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel
 Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden
 Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018
 Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande
 Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott
Texter (442 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy