Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 10. veebruar 2021 - Brüssel
Taaste- ja vastupidavusrahastu loomine ***I
 2020. aasta aruanne Euroopa Keskpanga kohta
 Uus ringmajanduse tegevuskava
 Inimkaubandusevastase võitluse direktiivi rakendamine
 Varjupaigamenetluste direktiivi artikli 43 rakendamine
 Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2016.–2018. aastal
 Ebavõrdsuse vähendamine, keskendudes eelkõige palgavaesusele
 COVID-19 mõju noortele ja spordile

Taaste- ja vastupidavusrahastu loomine ***I
PDF 129kWORD 56k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


2020. aasta aruanne Euroopa Keskpanga kohta
PDF 152kWORD 54k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta resolutsioon Euroopa Keskpanga 2020. aasta aruande kohta (2020/2123(INI))
P9_TA(2021)0039A9-0002/2021

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Uus ringmajanduse tegevuskava
PDF 212kWORD 77k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta resolutsioon uue ringmajanduse tegevuskava kohta (2020/2077(INI))
P9_TA(2021)0040A9-0008/2021

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Inimkaubandusevastase võitluse direktiivi rakendamine
PDF 199kWORD 72k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta resolutsioon direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta (2020/2029(INI))
P9_TA(2021)0041A9-0011/2021

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Varjupaigamenetluste direktiivi artikli 43 rakendamine
PDF 158kWORD 53k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) artikli 43 rakendamise kohta (2020/2047(INI))
P9_TA(2021)0042A9-0005/2021

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2016.–2018. aastal
PDF 157kWORD 56k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta resolutsioon üldsuse juurdepääsu dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) käsitleva 2016.–2018. aasta aruande kohta (2019/2198(INI))
P9_TA(2021)0043A9-0004/2021

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Ebavõrdsuse vähendamine, keskendudes eelkõige palgavaesusele
PDF 235kWORD 79k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta resolutsioon ebavõrdsuse vähendamise kohta, keskendudes eelkõige palgavaesusele (2019/2188(INI))
P9_TA(2021)0044A9-0006/2021

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


COVID-19 mõju noortele ja spordile
PDF 147kWORD 50k
Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta resolutsioon COVID-19 mõju kohta noortele ja spordile (2020/2864(RSP))
P9_TA(2021)0045B9-0115/2021

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika