Index 
Antagna texter
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel
Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I
 Europeiska centralbanken - årsrapport 2020
 Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
 Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel
 Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden
 Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018
 Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande
 Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I
PDF 129kWORD 56k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 februari 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Europeiska centralbanken - årsrapport 2020
PDF 158kWORD 50k
Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om Europeiska centralbankens årsrapport för 2020 (2020/2123(INI))
P9_TA(2021)0039A9-0002/2021

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
PDF 225kWORD 75k
Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin (2020/2077(INI))
P9_TA(2021)0040A9-0008/2021

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel
PDF 212kWORD 72k
Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer (2020/2029(INI))
P9_TA(2021)0041A9-0011/2021

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden
PDF 170kWORD 52k
Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2020/2047(INI))
P9_TA(2021)0042A9-0005/2021

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018
PDF 159kWORD 56k
Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018 (2019/2198(INI))
P9_TA(2021)0043A9-0004/2021

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande
PDF 251kWORD 78k
Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande (2019/2188(INI))
P9_TA(2021)0044A9-0006/2021

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott
PDF 148kWORD 49k
Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott (2020/2864(RSP))
P9_TA(2021)0045B9-0115/2021

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy