Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 11 Feabhra 2021 - Brussels
Margaí in ionstraimí airgeadais ***I
 Réamheolaire téarnaimh AE agus coigeartuithe spriocdhírithe le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais chun cuidiú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19***I
 Rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Aontais***I
 Bearta sealadacha i dtaca le bailíocht deimhnithe agus ceadúnas (Omnibus II)
 Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin

Margaí in ionstraimí airgeadais ***I
PDF 119kWORD 44k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/65/AE maidir le ceanglais faisnéise, rialachas táirgí agus teorainneacha suímh chun cabhrú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
P9_TA(2021)0046A9-0208/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Réamheolaire téarnaimh AE agus coigeartuithe spriocdhírithe le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais chun cuidiú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19***I
PDF 123kWORD 44k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 a mhéid a bhaineann le Réamheolaire téarnaimh an Aontais agus coigeartuithe spriocdhírithe le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais chun cuidiú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Aontais***I
PDF 118kWORD 44k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle maidir le díolúine shealadach ó na rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Chomhphobail i ngeall ar phaindéim COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD))
P9_TA(2021)0048

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Bearta sealadacha i dtaca le bailíocht deimhnithe agus ceadúnas (Omnibus II)
PDF 118kWORD 45k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta sonracha agus sealadacha i bhfianaise ráig COVID-19 agus i dtaca le deimhnithe, ceadúnais agus údaruithe áirithe a athnuachan nó síneadh a chur leo agus le cur ar athlá seiceálacha tréimhsiúla áirithe agus oiliúint thréimhsiúil áirithe i réimsí áirithe den reachtaíocht iompair, le haghaidh tréimhsí tagartha ina dhiaidh sin dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2020/698(COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))
P9_TA(2021)0049

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
PDF 236kWORD 97k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin (2019/2202(INI))
P9_TA(2021)0050A9-0219/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais