Kazalo 
Sprejeta besedila
Četrtek, 11. februar 2021 - Bruselj
Trgi finančnih instrumentov ***I
 Prospekt EU za okrevanje in ciljno usmerjene prilagoditve za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 ***I
 Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev ***I
 Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) ***I
 Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
 Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
 Varnost jedrske elektrarne v Ostrovcu (Belorusija)
 Humanitarne in politične razmere v Jemnu
 Razmere v Mjanmaru
 Ruanda, primer Paula Rusesabagina
 Stanje človekovih pravic v Kazahstanu
 Politične razmere v Ugandi
 Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje

Trgi finančnih instrumentov ***I
PDF 126kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
P9_TA(2021)0046A9-0208/2020

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Prospekt EU za okrevanje in ciljno usmerjene prilagoditve za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 ***I
PDF 130kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev ***I
PDF 131kWORD 45k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od pravil uporabe slotov na letališčih Skupnosti zaradi pandemije COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD))
P9_TA(2021)0048

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) ***I
PDF 131kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje za referenčna obdobja po tistih iz Uredbe (EU) 2020/698 (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))
P9_TA(2021)0049

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
PDF 239kWORD 79k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino (2019/2202(INI))
P9_TA(2021)0050A9-0219/2020

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
PDF 198kWORD 65k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020/2818(RSP))
P9_TA(2021)0051B9-0108/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Varnost jedrske elektrarne v Ostrovcu (Belorusija)
PDF 123kWORD 44k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o varnosti jedrske elektrarne v Ostrovcu (Belorusija) (2021/2511(RSP))
P9_TA(2021)0052B9-0109/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Humanitarne in politične razmere v Jemnu
PDF 158kWORD 51k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o humanitarnih in političnih razmerah v Jemnu (2021/2539(RSP))
P9_TA(2021)0053RC-B9-0119/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Razmere v Mjanmaru
PDF 168kWORD 56k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o razmerah v Mjanmaru (2021/2540(RSP))
P9_TA(2021)0054RC-B9-0116/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Ruanda, primer Paula Rusesabagina
PDF 128kWORD 42k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o Ruandi, primer Paula Rusesabagina (2021/2543(RSP))
P9_TA(2021)0055RC-B9-0130/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Stanje človekovih pravic v Kazahstanu
PDF 148kWORD 50k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (2021/2544(RSP))
P9_TA(2021)0056RC-B9-0144/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Politične razmere v Ugandi
PDF 140kWORD 49k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o političnih razmerah v Ugandi (2021/2545(RSP))
P9_TA(2021)0057RC-B9-0138/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Prihodnji izzivi na področju pravic žensk: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje
PDF 195kWORD 61k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o prihodnjih izzivih na področju pravic žensk v Evropi: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (2021/2509(RSP))
P9_TA(2021)0058B9-0114/2021

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov