Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2179(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0076/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0076/2021

Viták :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Szavazatok :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0203

Elfogadott szövegek
PDF 163kWORD 55k
2021. április 29., Csütörtök - Brüsszel
2019. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
P9_TA(2021)0203A9-0076/2021
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2021. április 28-i határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2020/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2021. március 1-jei tanácsi ajánlásra (05793/2021 – C9-0076/2021),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32. és 47. cikkére(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0076/2021),

1.  mentesítést ad az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója számára az intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 351., 2020.10.21., 7. o. A Számvevőszék a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_HU.pdf.
(2) HL C 351., 2020.10.21., 7. o. A Számvevőszék a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_HU.pdf.
(3) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(4) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(5) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2021. április 28-i határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2020/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2021. március 1-jei tanácsi ajánlásra (05793/2021 – C9-0076/2021),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32. és 47. cikkére(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0076/2021),

1.  jóváhagyja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 351., 2020.10.21., 7. o. A Számvevőszék a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_HU.pdf.
(2) HL C 351., 2020.10.21., 7. o. A Számvevőszék a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_HU.pdf.
(3) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(4) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(5) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2021. április 29-i állásfoglalása az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2020/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0076/2021),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: az intézet) 2019. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 557 896 982,73 EUR volt, ami 2018-hoz képest 21,80%-os növekedést jelent; mivel az Unió hozzájárulása az intézet költségvetéséhez 2019-ben 378 562 704,82 eurót tett ki, ami a 2018-as évhez képest 20,99%-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az intézet 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2019. évi pénzügyi év során tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítéseknek köszönhetően a költségvetés végrehajtási aránya 97,04%-os volt, ami 4,99%-os emelkedést jelent 2018-hoz képest; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 97,57%-os volt, ami 2018-hoz képest 0,23%-os csökkenést jelent;

2.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az intézet ellenőrzési eljárásai általában a terveknek megfelelően működtek, kivéve az utazási és tartózkodási költségek 1200 EUR összegű megtérítését, amelyről a szolgáltatási szerződés nem rendelkezett; az intézet Számvevőszéknek adott válasza alapján megállapítja, hogy a kifizetés egy ideiglenes alkalmazott utazási és tartózkodási költségei alapján merült fel, aki a szolgálat érdekében kiküldetésre utazott; az intézet elismeri a hibát, és elvégzi a szükséges jogi kiigazításokat;

Teljesítmény

3.  elismeri, hogy az intézet fő teljesítménymutatókat alkalmaz az intézet, valamint a tudás- és innovációs közösség (TIT) szintjén; megjegyzi, hogy a TIT fő teljesítménymutatói tekintetében az intézet a Horizont 2020 hagyományos fő teljesítménymutatóival mérte teljesítményét, így például a támogatások odaítéléséhez és a kifizetéshez szükséges időt; megjegyzi, hogy a Bizottság félidős értékelését és az intézet hatásvizsgálatát követően az intézet jelenleg TIT-tevékenységei társadalmi-gazdasági hatásának mérésére szolgáló hatásvizsgálati keretének létrehozásán dolgozik;

4.  megjegyzi, hogy az intézet 2019-re vonatkozó munkaprogramjának 95%-át végrehajtotta;

5.  megjegyzi, hogy az intézet kiszervezte a számviteli szolgáltatásokat a Bizottsághoz, és bevezette a Bizottság informatikai eszközeit, például az ARES-t dokumentumkezeléshez és a SYSPER-t az emberierőforrás-menedzsmenthez;

6.  megjegyzi, hogy az intézet azonosította és értékelte az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségével való együttműködés és az erőforrások megosztásának lehetőségét, és további lehetőségeket is feltár; felhívja az intézetet, hogy kövesse nyomon a források megosztására vonatkozóan azonosított lehetőségeket; felhívja az intézetet, hogy a hatékonyság javítása érdekében folytassa a szinergiák fejlesztését, fokozza az együttműködést és ossza meg a bevált gyakorlatokat a többi uniós ügynökséggel (humánerőforrás-gazdálkodás, épületkezelés, informatikai szolgáltatások és biztonság);

7.  hangsúlyozza, hogy fokozni kell az intézet digitalizálását a belső működés és az irányítási eljárások tekintetében; hangsúlyozza, hogy az intézetnek továbbra is proaktívnak kell lennie e tekintetben, hogy mindenképpen elkerülhető legyen az uniós ügynökségek közötti digitális szakadék; felhívja azonban a figyelmet arra, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést meg kell tenni a feldolgozott információk online biztonságát fenyegető kockázatok elkerülése érdekében;

Személyzeti politika

8.  megállapítja, hogy 2019. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,73%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 44 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből (szemben a 2018. évi 44 engedélyezett álláshellyel) 43-re neveztek ki ideiglenes alkalmazottat; megjegyzi, hogy ezen felül 22 szerződéses alkalmazott dolgozott az intézetben 2019-ben, ám egyetlen kirendelt nemzeti szakértő sem;

9.  a nemek közötti egyensúly kapcsán megjegyzi, hogy 2019-ben az igazgatótanácsban 4 férfi és 8 nő volt; kéri a Bizottságot, hogy az intézet igazgatótanácsi tagjainak kinevezésekor tartsa szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát; megjegyzi, hogy 2019-ben az intézet személyzete a nemek tekintetében viszonylag kiegyensúlyozott volt (46% férfi és 54% nő);

10.  üdvözli, hogy az intézet szociális politikákat vezetett be, amelyek magukban foglalják a jobb iskoláztatási és óvodai csomagokat, valamint a több külföldi alkalmazott vonzására és megtartására irányuló közösségi programok finanszírozását;

11.  a Számvevőszék jelentése alapján megjegyzi, hogy az intézet költségvetésének jelentős növekedését és a TIT-ek növekvő számát nem kísérte az álláshelyek számának növekedése; a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az intézet költségvetése a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest további 600 000 000 euróval, azaz 25%-kal fog nőni, és hogy a személyzet létszámának felső határa 70 fő marad; a Számvevőszék jelentése alapján megjegyzi továbbá, hogy fennáll annak a kockázata, hogy az intézetnek nem lesz elegendő kapacitása a megnövekedett munkateher kezelésére a jövőben, és hogy ez a kockázat tovább nőtt, ahelyett, hogy csökkent volna;

12.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy az álláshirdetések közzétételével kapcsolatos 2017-es észrevétel végrehajtása még folyamatban van, mivel az intézet nem teszi következetesen közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján;

13.  ösztönzi az intézetet, hogy folytassa a hosszú távú emberierőforrás-politikai keret kidolgozását, amely a munka és a magánélet közötti egyensúlyra, az egész életen át tartó pályaorientációra és karrierfejlesztésre, a nemek közötti egyensúlyra, a távmunkára, a földrajzi egyensúlyra, valamint a fogyatékossággal élő személyek felvételére és integrálására irányul;

Fenntarthatóság

14.  sajnálja, hogy az intézet mindeddig nem tűzött ki szén-dioxid-csökkentési célokat; üdvözli azonban az intézet arra irányuló erőfeszítéseit, hogy környezetbarát munkakeretet hozzon létre, és üdvözli az intézet által a szénlábnyomának és energiafogyasztásának csökkentése, valamint a papírmentes munkafolyamat kialakítása érdekében tett valamennyi intézkedést;

Közbeszerzés

15.  megállapítja, hogy az intézet számos, a Bizottsággal és más uniós ügynökségekkel közös intézményközi közbeszerzési eljárásban részt vesz; megjegyzi, hogy az intézet 2018-ban bevezette az e-pályáztatást és az e-benyújtást, és 2019-ben számos ajánlati felhívást dolgozott fel e-közbeszerzési eszközökön keresztül;

16.  megjegyzi, hogy a 2016–2017-es szakértői megbízást követően az intézet 2019-ben új nyomonkövetési tevékenységet indított a jogi személyiségű TIT-ek és azok közös bérleményei közbeszerzési politikáira és eljárásaira vonatkozóan;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

17.  tudomásul veszi az intézetnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli, hogy az intézet honlapján közzétette az igazgatótanácsi tagok és a felsővezetők összeférhetetlenségi nyilatkozatát és önéletrajzát;

18.  megjegyzi, hogy az intézet 2019-ben egy visszaélés-bejelentési ügyről számolt be, és hogy arra a belső szabályok rendelkezéseit alkalmazták; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az esettel kapcsolatos fejleményekről;

19.  megjegyzi, hogy a „jó kormányzás elveiről” szóló 2019-es iránymutatásokban tovább lehetne javítani a TIT-ek értékelését, mivel egyes TIT-eknek javítaniuk kellene magatartási kódexüket, illetve az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére, valamint a nyomon követési mechanizmusokra vonatkozó politikáikat; megjegyzi, hogy ezt a szempontot az intézet 2020-ban horizontális ellenőrzési tevékenység révén nyomon fogja követni; felhívja az intézetet, hogy nyújtson tájékoztatást az e téren elért eredményekről;

20.  hangsúlyozza, hogy az uniós intézményekre és ügynökségekre vonatkozó jelenlegi etikai keret széttagoltsága és a meglévő rendelkezések következetlenségei miatt jelentős hiányosságokkal küzd; kiemeli, hogy ezeket a kérdéseket egy közös etikai keret létrehozásával kell kezelni, biztosítva az uniós intézményekre és ügynökségekre vonatkozó magas szintű etikai normák alkalmazását;

21.  hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és önértékelések nem elegendőek, és ezért további vizsgálatra van szükség;

Belsőkontroll-rendszerek

22.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2019. január 31-én befejezte a TIT-eknek nyújtott kifizetések előzetes ellenőrzésére vonatkozó tevékenységét, és feljegyzést küldött a támogatási megállapodások nyomon követésére vonatkozó ellenőrzés még nem teljesített ajánlásainak nyomon követéséről; megjegyzi, hogy egy ajánlást megfelelően végrehajtottak, és két ajánlás továbbra is lezáratlan;

23.  tudomásul veszi a Számvevőszék 2014., 2017. és 2018. évi, a finanszírozási feltételekkel kapcsolatos megjegyzései tekintetében fennmaradó kérdések és a folyamatban lévő korrekciós intézkedések nagy számát; tudomásul veszi az intézet válaszát, amely szerint a 19 észrevétel közül csak hét maradt lezáratlan; megjegyzi továbbá, hogy három kívül esik az intézet hatáskörén, másik három pedig hosszabb időkeretet igényel;

Egyéb megjegyzések

24.  üdvözli, hogy munkája megismertetése érdekében az intézet proaktívan együttműködik a médiával és növeli láthatóságát a médiában, az interneten és a közösségi médiában;

25.  üdvözli, hogy az intézet javította jelenlétét a közösségi médiában, fokozva általános szerepvállalását a különböző közösségimédia-platformokon; tudomásul veszi továbbá az intézet arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; felhívja az intézetet, hogy folytassa a közösségi médiában való jelenlétének javítását és a fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiáját;

26.  üdvözli az intézet arra irányuló erőfeszítéseit, hogy növelje a kiberbiztonságot és az adatvédelmet; tudomásul veszi, hogy az intézet végrehajtotta általános információbiztonsági politikáját, beleértve a kiberbiztonság IKT-szempontjait is; felhívja az intézetet, hogy nyújtson tájékoztatást az e téren elért eredményekről;

o
o   o

27.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2021. április 29-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 143., 2020.4.30., 22. o.
(2) Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0215.

Utolsó frissítés: 2021. július 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat