Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0162/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0162/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0218

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 39k
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen – hakija: Petra Hielkema
P9_TA(2021)0218A9-0162/2021

Euroopan parlamentin päätös 18. toukokuuta 2021 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan nimitysehdotuksesta (N9-0022/2021 – C9-0163/2021 – 2021/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen hallintoneuvoston laatiman 22. maaliskuuta 2021 päivätyn luettelon pätevistä hakijoista viranomaisen puheenjohtajan tehtävään,

–  ottaa huomioon neuvoston 6. toukokuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa Petra Hielkemaa ehdotetaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajaksi (C9‑0163/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(1) 48 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(2),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman talous- ja rahaliiton instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0162/2021),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan toimikausi päättyi 28. helmikuuta 2021;

B.  ottaa huomioon, että neuvosto esitti 6. toukokuuta 2021 Petra Hielkeman nimittämistä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajaksi viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 48 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 10. toukokuuta 2021 Petra Hielkeman kuulemistilaisuuden, jossa tämä piti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy Petra Hielkeman nimityksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(2) EUVL C 23, 21.1.2021, s. 105.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0017.

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö