Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0006(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0135/2020

Předložené texty :

A9-0135/2020

Rozpravy :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Hlasování :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Přijaté texty
PDF 133kWORD 56k
Úterý, 18. května 2021 - Brusel
Fond pro spravedlivou transformaci ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0022) a na pozměněný návrh (COM(2020)0460),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 175 třetí odstavec a čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0007/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 20. července 2020(1),

–  s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. června 2020 a 18. září 2020(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 2. července 2020(3),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 3. března 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0135/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(4);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 290, 1.9.2020, s. 1.
(2) Úř. věst. C 311, 18.9.2020, s. 55 a Úř. věst. C 429, 11.12.2020, s. 240.
(3) Úř. věst. C 324, 1.10.2020, s. 74.
(4) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 17. září 2020 (Přijaté texty, P9_TA(2020)0223).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
P9_TC1-COD(2020)0006

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/1056.)

Poslední aktualizace: 9. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí