Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0135/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0135/2020

Keskustelut :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Äänestykset :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 45k
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. toukokuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0022) ja muutetun ehdotuksen (COM(2020)0460),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 175 artiklan kolmannen kohdan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0007/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin tasavallan edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 20. heinäkuuta 2020 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. kesäkuuta 2020 ja 18. syyskuuta 2020 antamat lausunnot(2),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 2. heinäkuuta 2020 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen ja neuvoston edustajan 3. maaliskuuta 2021 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0135/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(4);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 290, 1.9.2020, s. 1.
(2) EUVL C 311, 18.9.2020, s. 55 ja EUVL C 429, 11.12.2020, s. 240.
(3) EUVL C 324, 1.10.2020, s. 74.
(4) Tämä kanta korvaa 17. syyskuuta 2020 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0223).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta
P9_TC1-COD(2020)0006

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2021/1056.)

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö