Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0219(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0165/2021

Ingivna texter :

A9-0165/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0221

Antagna texter
PDF 108kWORD 42k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Program för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”): utvidgning till att även omfatta icke deltagande medlemsstater ***
P9_TA(2021)0221A9-0165/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om utkastet till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2021/... om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”) och om upphävande av förordning (EU) nr 331/2014till att även omfatta icke deltagande medlemsstater (13255/2020 – C9-0017/2021 – 2018/0219(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (13255/2020),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0017/2021),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0165/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy