Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0233(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0129/2021

Predkladané texty :

A9-0129/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0222

Prijaté texty
PDF 124kWORD 43k
Utorok, 18. mája 2021 - Brusel
Dohoda medzi EÚ a Kubou: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***
P9_TA(2021)0222A9-0129/2021

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2021 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Kubánskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (10637/2020 – C9-0097/2021 – 2020/0233(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10637/2020),

–  so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Kubánskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (10638/20),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0097/2021),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0129/2021),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kubánskej republiky.

Posledná úprava: 9. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia