Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0310(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0150/2021

Ingivna texter :

A9-0150/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0223

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om associering mellan EU och Tunisien (Kroatiens anslutning) ***
P9_TA(2021)0223A9-0150/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (COM(2018)0603 – C9-0302/2020 – 2018/0310(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12294/2018),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12295/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9‑0302/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A9-0150/2021),

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Tunisien.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy